ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1η ώρα 8:15 – 9:00
1ο διάλειμμα 9:00 – 9:05 
2η ώρα 9:05 – 9:50
2ο διάλειμμα 9:50 – 10:00
3η ώρα 10:00 – 10:45
3ο διάλειμμα 10:45 – 10:55
4η ώρα 10:55 – 11:40
4ο διάλειμμα 11:40 – 11:45
5η ώρα 11:45 – 12:25
5ο διάλειμμα 12:25– 12:30
6η ώρα 12:30 – 13:10
7η ώρα 13:15 – 13:50