ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ : Γιώτης Γρηγόριος
Γιώτα Ελένη

ΜΑΘΗΤΕΣ

1.Ανδρούτσος Αλέξανδρος
2.Κορδώση Χριστίνα
3.Κώνστας Μιχαήλ
4.Μπιστολάκη Αλεξάνδρα
5.Ντάπι Σύλβια
6.Παναγόπουλος Μιχαήλ
7.Παρασκευά Αναμπέλλα
8.Πιαντέ Αικατερίνη
9.Πρέντσε Σταματίνα
10.Σόρενσεν-Ζερβού Σοφία