Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 2008 – 2009

Ο Διευθυντής κ. Γεώργιος Νανόπουλος με τα παιδιά της Γ΄Τάξης Γυμνασίου.

Η Καθηγήτρια Γυμναστικής Κ.Γιώτα Ελένη.