Ενημέρωση κηδεμόνα

1.  Σχολικός κανονισμός του Γυμνασίου Ισθμίας

 2.  Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου

Έγγραφα χρήσιμα προς τον κηδεμόνα

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΟΥ 105 ή ( 1599) ΑΙΤΗΣΗ 

3.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

4.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

5.ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ