ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΣΜΟΥ

Ιούν 2019 13

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για εγγραφή μαθητή/τριας στο Γυμνάσιο

Αφού έρθει (υπηρεσιακά) στο Γυμνάσιο το απολυτήριο του μαθητή/τριας του Δημοτικού, ο κηδεμόνας προσέρχεται στο σχολείο (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)  όπου:

1. Συμπληρώνει Υπ. Δήλ. Ν1599/’86 (Α’ 75) όπου δηλώνεται
α)  ο κηδεμόνας του μαθητή/τριας
β)  e-mail του κηδεμόνα.
γ)  Τηλέφωνο του κηδεμόνα.

2. Προσκομίζει Φωτοαντίγραφο Αστ. Ταυτότητας Κηδεμόνα

3. Προσκομίζει Φωτοαντίγραφο Αστ. Ταυτότητας του Μαθητή/τριας (αν υπάρχει).  Αν δεν υπάρχει  ταυτότητα  προσκομίζει  πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (από το ΚΕΠ).

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι έλεγχοι προόδου θα δοθούν στους κηδεμόνες των μαθητών την Πέμπτη 13/6/2019 από 12:30 μ.μ. – 1:30 μ.μ. και την Τετάρτη 19/6/2019 από 9:00π.μ. – 13μ.μ.

Οι τίτλοι των απολυτηρίων δεν έχουν εκδοθεί ακόμα.

Οι απόφοιτοι της Γ’ γυμνασίου πρέπει να φέρουν μια φωτογραφία για την έκδοση του απολυτηρίου.

Προσοχή!

Οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν την σχολ. χρονιά 2019-2020 στην Β’ και στην Γ’ τάξη να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητά τους και του παιδιού τους (αν υπάρχει) για να γίνει έλεγχος εγγραφής στην επόμενη τάξη.