ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Εφηβικά Δημιουργήματα»

1η 2009 pdf 2η 2009 pdf 3η 2010 pdf 4η 2010 pdf 5η 2011 pdf Για τρία συνεχή χρόνια (2008-2011) εκδίδαμε μια μαθητική εφημερίδα με τίτλο «Εφηβικά Δημιουργήματα». Οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου συμμετείχαν ενεργά με τη συγγραφή άρθρων, συλλογή πληροφοριακού υλικού, σχεδίαση και φωτογράφιση εμπνευσμένων από την επικαιρότητα θεμάτων. Συγχρόνως γινόταν ενημέρωση σχετικά με δραστηριότητες και την πορεία του Ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius. Η εφημερίδα μας τυπωνόταν και διανέμονταν δωρεάν σε όλους του μαθητές του Γυμνασίου και σε τοπικούς φορείς και κατοίκους της περιοχής.

Pendant trois années scolaires (2008-2011) notre école rédigeait un journal avec le titre de «Créations d’ Adolescents». Les élèves du Collège ont participé activement avec la rédaction des articles, la recherche d’informations, les dessins et photos inspirés de l’actualité. En même temps on donnait des informations sur la suite de notre programme européen Comenius. Notre journal était imprimé chez notre imprimeur et on le distribuait gratuitement à tous les élèves du Collège, aux familles  ainsi qu’aux services de la région.

Αφήστε μια απάντηση