Πρόγραμμα webex

Από Δευτέρα 09/11/2020 ισχύει το νέο πρόγραμμα μέσω WebexΛήψη αρχείου

Πρόγραμμα μαθημάτων από 27/4/2020Λήψη αρχείου

Αλλαγή Προγράμματος

 

 

Το Γ1 τη Δευτέρα 19/11/2018 θα κάνει την τρίτη ώρα Μαθηματικά και την έκτη ώρα Βιολογία.

Το Β1 θα κάνει  Γεωγραφία αντί Βιολογίας.

 

Από τη Διεύθυνση