Εσωτερικός κανονισμός Γυμνασίου Γαλατινής και παρ. ΕράτυραςΛήψη αρχείου

Σχολική κάρτα για covid-19

Έχει σταλθεί στα mails των κηδεμόνων έντυπο για εκτύπωση. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης, μπορείτε να γράψετε χειρόγραφα τα στοιχεία που απαιτούνται και να την υπογράψουν οι κηδεμόνες. Απαιτείται για την είσοδο στο σχολείο.