Γραφίς Γαλατινής και Εράτυρας Γραφείς

Το Γ2 και το Α1 του Γυμνασίου Γαλατινής παρ. Εράτυρας συνεχίζει τη λειτουργία του σχολικού περιοδικού για το σχολικό έτος 2018-2019 δημιουργώντας από το πέμπτο τεύχος και μετά. Δείτε τα άρθρα μας εδώ.