Επικοινωνία

Γυμνάσιο Γαλατινής παρ. Εράτυρας

 

Γαλατινή Κοζάνης

Τ. Κ 50300

τηλ: 2465041499

fax: 2465041499

 

Εράτυρα Κοζάνης

Τ.Κ. 50301

τηλ: 2465031233

fax: 2465031233

email: mail@gym-galatin.koz.sch.gr

 

Διευθυντής : Παντσίδης Χρήστος ΠΕ03 Μαθηματικός