Έλεγχοι Προόδου σχολικού έτους 2022-2023.

  Σήμερα 20 Ιουνίου έγινε αποστολή των ελέγχων προόδου των μαθητών  Α΄΄ , Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου. Οι κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών θα παραλάβουν τους ελέγχους με τους βαθμούς στα προσωπικά email που έχουν δηλώσει στο σχολείο μας.