Εγγραφές Μαθητών στο σχολείο μας για το νέο σχολικό έτος 2023-2024.

  Οι εγγραφές των μαθητών έχουν ξεκινήσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το σχολείο είναι τα εξής :

  • Ταυτότητα,
  • Email,
  • 2 φωτογραφίες μαθητών,
  • Υπεύθυνη Δήλωση,
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας.

  Τα τελευταία δικαιολογητικά(Υπεύθυνη Δήλωση & Δελτίο Υγείας) παρέχονται από το σχολείο.

  Επιπλέον γίνονται και οι ανανεώσεις των εγγραφών για την νέα σχολική χρονιά στους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης αντίστοιχα.