Χαρακτηρισμός φοίτησης-απουσίες(τι ισχύει σήμερα).Λήψη αρχείου