Αρχική » 2022 » Αύγουστος

Αρχείο μηνός Αύγουστος 2022

Έγκριση σχεδίου Erasmus+ KA1

.png

Εγκρίθηκε η αίτηση του σχολείου μας με τίτλο ” Ενσωμάτωση καινοτόμων διδακτικών μεθόδων στην εκπαιδευτική πράξη” με κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA122-SCH-000072840 κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε από ανεξάρτητους αξιολογητές της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού/ΙΚΥ.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση