Ιστορία του σχολείου

 

Ίδρυση

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕνΕΕΓυΛ) Κέρκυρας ιδρύθηκε ως Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (ΦΕΚ 2084/τ. B’/28-09-2009) με του τομείς

α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος,

β) Αισθητικής – Κομμωτικής.

Από το σχολικό έτος 2017-2018 (ΦΕΚ 2103/τ. Β’/17-06-2017) μετονομάστηκε με τη σημερινή ονομασία του με ιδρυμένους τους παρακάτω τομείς και ειδικότητες:

Τομείς-Ειδικότητες

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στο σχολείο λειτουργεί ο Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με ειδικότητα Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2103/τ. Β’/17-06-2017. Ωστόσο, στον προγραμματισμό υπάρχει η πρόβλεψη να επαναλειτουργήσει και δεύτερος τομέας.

Λειτουργία

Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια τα οποία λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση, Διευθυντή και κοινό Σύλλογο Διδασκόντων περιλαμβάνουν τις τάξεις Α’, Β’, Γ’, Δ’ Γυμνασίου και τις τάξεις Α’, Β’, Γ’, Δ’ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΑΣΥ, μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία.

Στις τάξεις Α’, Β’, Γ’, Δ’ Γυμνασίου διανέμονται βιβλία και εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Γυμνασίων γενικής εκπαίδευσης. Στις τάξεις Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ’ τάξη, χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου, και Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Δ’ Τάξης δύνανται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, να συνεχίσουν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας».

Για τις εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση των μαθητών στις Α’, Β’, Γ’, Δ’ τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωμάτευση των ΚΕΔΑΣΥ. Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ανά τμήμα γενικής παιδείας, τομέα ή ειδικότητας ορίζεται από κατ` ελάχιστον πέντε (5) έως κατ` ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με το κατώτατο όριο να είναι οι τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα.

Το προσωπικό που εργάζεται στο ΕνΕΕΓυΛ Κέρκυρας  είναι εξειδικευμένο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και χρησιμοποιεί προσαρμοσμένες διδακτικές μεθόδους για την διδασκαλία κάθε αντικειμένου. Συμπληρωματικά και υποστηρικτικά της εφαρμογής του ωρολογίου προγράμματος στο σχολείο παρέχουν τις υπηρεσίες τους Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχολόγοι, Εργοθεραπεύτρια, Σχολική Νοσηλεύτρια και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Μεταφορά μαθητών

Οι μαθητές/τριες του σχολείου μας δικαιούνται δωρεάν μεταφορά. Για το λόγο αυτό, μέσω Περιφέρειας κάθε χρόνο μισθώνονται με σύμβαση λεωφορεία που καλύπτουν τις μεταφορές των μαθητών.