Το Σχολείο μας

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Καλαμάτας ιδρύθηκε το σχολικό έτος 2016-2017 και φιλοξενήθηκε  προσωρινά σε χώρο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλαμάτας. Ξεκίνησε λειτουργώντας μόνο η Α’ Γυμνασίου με  4 μαθητές.

Από το σχολικό έτος 2017-2018 συστεγάζεται στο κτίριο του παλαιού Πολυκλαδικού, μαζί με το 6ο Γ.Ε.Λ. Καλαμάτας και το 4ο ΕΠΑ.Λ. Καλαμάτας, επί της οδού Αθηνών.

Το τρέχον σχολικό έτος λειτουργούν οι Α’, Β’, Γ’, Δ’ Γυμνασίου και η Α’ Λυκείου με 8, 9, 8, 5, και 5 μαθητές αντίστοιχα.