Πρόσκληση στην εκδήλωσή μας για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία