Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ως τις 21 Σεπτεμβρίου!

Παρακαλούνται οι γονείς που έχουν την πρόθεση να ζητήσουν απαλλαγή του παιδιού τους από το μάθημα των Θρησκευτικών να διαβάσουν τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Σας γνωστοποιούμε ότι θα δεχόμαστε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις σας είτε ηλεκτρονικά, ψηφιακά υπογεγραμμένες, είτε με την ταυτόχρονη παρουσία και των δύο γονέων ή του έχοντος/της έχουσας την επιμέλεια και …

Συνέχεια του άρθρου ‘Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ως τις 21 Σεπτεμβρίου!’ »