Για τους μαθητές της Α τάξης μόνο: ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή)

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄τάξη, να εκτυπώσουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή και να επισκεφθούν παιδίατρο ή γενικό ιατρό για τη συμπλήρωσή του. Οι γονείς μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού του παιδιού τους με τον ιατρό και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Αν η εκτύπωση είναι δύσκολη, δεν υπάρχει …

Συνέχεια του άρθρου ‘Για τους μαθητές της Α τάξης μόνο: ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή)’ »