ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β’ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Το αεροπορικό, στρατιωτικό και τεχνολογικό Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας στην αεροπορική βάση Τατοΐου το οποίο παρουσιάζει την πολεμική Αεροπορία και την ιστορία της, επισκέφθηκε στις 13-12-2016 η Β’ Γυμνασίου. Φωτογραφίες του καθηγητή Τεχνολογίας κ. Αντώνη Χωματά από την επίσκεψη