ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση που συσχετίζει τη Φυσική Επιστήμη με τη Θεολογία!

πηγή: http://www.slideshare.net/hiotelisioannis/3-44048064 

Αφήστε μια απάντηση