Ν.ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΔIΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

 

 ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΥΗ ΣΥΡΙΓΑ 

 ΤΑΞΗ: Γ΄

 

Με το παρόν σχέδιο εργασίας επιχειρείται η διαθεματικότητα και η διεπιστημονικότητα στο μάθημα της Ν. Γλώσσας με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα με τη Λογοτεχνία, την Ιστορία, την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Προέκταση του project στη Ν. Γλώσσα αποτελεί η συνεργασία με τη συντονίστρια κα Έλλη Τζαβάρα, Φιλόλογο, και τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στο εξωδιδακτικό πρόγραμμα,  που υλοποιείται στο Γυμνάσιο Δροσιάς, με τίτλο: «Turning learning into action: Everyone can be a goalkeeper!» βασισμένο στους 17 στόχους της ΟΥΝΕΣΚΟ για  βιώσιμη ανάπτυξη. Οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια του project στο μάθημα της Ν. Γλώσσας μελετούν «υλικό» και εκπονούν εργασίες σχετικές με τον στόχο 5 – Ισότητα των Φύλων. 

Η ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ του project στοχεύει:

  • Στην ανάπτυξη αυτοσεβασμού και σεβασμού στον άνθρωπο.
  • Στη διδασκαλία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του πολίτη.
  • Στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, των κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων.
  • Στην ενίσχυση της αυτενέργειας και της δημιουργικότητας.
  • Στη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη.
  • Στη συνεργασία του σχολείου με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Βασικός σκοπός, η αξιοποίηση και διάχυση της αποκτηθείσας γνώσης, η συνεργασία εκπαιδευτικών με κάθε δυνατό τρόπο, η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή μαθητών/τριών σε δράσεις για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.  

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, Διδακτικό σενάριο

 ΔΡΑΣΕΙΣ για την επίτευξη του στόχου 5 – ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Ενδεικτικά: 

Το πρότζεκτ ολοκληρώθηκε με την παρακολούθηση της ταινίας «Αφανείς ηρωίδες» στον κινηματογράφο.