ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου βλέπουν το μάθημα της Γλώσσας διαφορετικά και δημιουργούν, με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους, κας Εύης Συρίγα.

Πόσο θα θέλαμε όλοι να είμαστε στην τάξη τους! Απολαύστε τα κείμενά τους!

Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ