Εκπαιδευτικοί 2020-2021

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 2020-2021

Βαδιάκα Φωτεινή ΠΕ02 Φιλόλογος

Καλαμπούκη Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος

Καρβέλης Παναγιώτης ΠΕ03 Μαθηματικός

Καίσαρης Γεώργιος ΠΕ03 Μαθηματικός

Κουτσάφτη Βασιλική ΠΕ02 Φιλόλογος

Κυρανούδη Πηνελόπη ΠΕ86 Πληροφορικής

Παπαδόπουλος Σταύρος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Παπαστεφάνου Παρασκευή ΠΕ01 Θεολόγος

Πέππα Θεοχαρούλα ΠΕ6 Αγγλικών

Σμπόνιας Θεόδωρος ΠΕ04 Φυσικός

Τσάφου Μαρίνα ΠΕ80 Οικονομολόγος

 

Διευθυντής

Νικόλαος Τσατταλιός ΠΕ84 Ηλεκτρονικός Μηχανικός