Εκπαιδευτικοί 2019-2020

Εκπαιδευτικοί 2019-2020

Διευθυντής

  1. Ευάγγελος Ηλιάδης ΠΕ04 – Βιολόγος

Εκπαιδευτικοί

  1. Γιαννοπούλου Ρούλα ΠΕ01 – Θεολόγος
  2. Βαδιάκα Φωτεινή ΠΕ02 – Φιλόλογος
  3. Κρητικού Μαρία ΠΕ02 – Φιλόλογος
  4. Ζαχαράκη Βασιλική ΠΕ02 – Φιλόλογος
  5. Φιλιππίδου Βασιλική ΠΕ02 Φιλόλογος
  6. Κατσαδούρου Μαρία ΠΕ03 – Μαθηματικός
  7. Βασιλείου Ευαγγελία ΠΕ04 – Χημικός
  8. Δουλγεράκη Μαρία ΠΕ06 – Αγγλικών
  9. Κρητικού Φραντσέσκα ΠΕ80 – Οικονομολόγος