Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2012-2013

Μορφές Επικοινωνίας

Υπεύθυνος καθηγητής : Τσιγγέλης Θεοφάνης

Ελλήνων Δρώμενα

Υπεύθυνος καθηγητής : Τσιγγέλης Θεοφάνης

Λογοτεχνία & Μαθηματικά

Υπεύθυνος καθηγητής : Κυριαζής Χρήστος

Αρχιτεκτονική Φυσιογνωμία της Χάλκης

Υπεύθυνος καθηγητής : Παπαδάκης Κωνσταντίνος

Αφήστε μια απάντηση