Αρχική » Ανακοινώσεις

Αρχείο κατηγορίας Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής προσφοράς πολυήμερης  εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών /τριών  και συνοδών με προορισμό την Κάλυμνο

Σχετ. Η υπ΄αριθμ. 20883/ΓΔ4/13-02-2020 Απ. Του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο ΦΕΚ 456 13-0202020, με θέμα “ Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών/τριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας”.

Το Γυμνάσιο-Λ.Τ. Χάλκης διοργανώνει πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών/τριών  Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ Λυκείου και των  συνοδών τους  στην Κάλυμνο.

Συγκεκριμένα:

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 19/04/2024 έως 23/04/2024. Ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών  μαθητών/τριών  θα είναι δεκαέξι (17) και δύο (2) συνοδοί εκπαιδευτικοί.

 

 Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν και να εξασφαλίζουν τα παρακάτω:

 

 • Αναχώρηση στις 19/04/2024  από Χάλκη για Κάλυμνο και επιστροφή στις 23/04/2024 από Κάλυμνο για Χάλκη  .
 • Διάθεση λεωφορείου  από το λιμάνι της Καλύμνου ως το ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο ως  το λιμάνι της Καλύμνου την ημέρα της επιστροφής  καθώς και για όλες τις μεταφορές με βάση το πρόγραμμα.
 • Διαμονή σε κεντρικό ή περιφερειακό ξενοδοχείο  τουλάχιστον 4 αστέρων με 5(πέντε) διανυκτερεύσεις στο οποίο θα εξασφαλίζεται καλό πρωινό σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.
 • Η διαμονή των μαθητών/-τριών  και των εκπαιδευτικών να γίνει στο ίδιο ξενοδοχείο καθ’ όλη την παραμονή τους στην Κάλυμνο.
 • Διαμονή σε τέσσερα τρίκλινα και τρία δίκλινα για τους μαθητές και τις μαθήτριες και δύο   μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Τα δωμάτια να είναι στον ίδιο όροφο σε κρεβάτια, όχι σε ράντζα. Για λόγους ασφαλείας δωμάτια χωρίς μπαλκόνια για τους μαθητές/τριες.
 • Καθημερινά, ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της περιοχής.
 • Το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τους  συνοδούς εκπαιδευτικούς.
 • Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση, η οποία να καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας μαθητών/-τριών και των συνοδών εκπαιδευτικών.
 • Πρόσθετη ασφάλιση για ατύχημα ή ασθένεια εκδρομέων.
 • Όλες οι μεταφορές με υπερσύγχρονο κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο.
 • Φ.Π.Α.

 

Ενδεικτικό – Συνοπτικό Πρόγραμμα Εκδρομής

Στο πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνονται ξενάγηση στο νησί της Καλύμνου, επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου, στο Ιερό Δηλίου Απόλλωνα,στο Ναυτικό – Λαογραφικό Μουσείο Καλύμνου, στο Μουσείο Θαλλασίων Ευρυμάτων, στον αρχαίο οικισμό του Δάμου κ.αλ.  )

 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 

-Η διαμονή θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής στο ίδιο ξενοδοχείο.

-Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.

-Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας ( π.χ.απαγορευτικά πλοίων )

-Τα λεωφορεία που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις μετακινήσεις τους θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λπ.) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών ( ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π). -Οι χώροι που θα επιλεγούν για εστίαση και ψυχαγωγία των μαθητών πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής.

-Συνοδό από το τουριστικό γραφείο σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

-Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά.

– Στην προσφορά θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. όνομα, κατηγορία, ακριβής θέση ξενοδοχείου,  ώστε να μη δημιουργηθούν παρερμηνείες.

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
 2. α. Βεβαίωση διαθεσιμότητας δωματίων από το ξενοδοχείο.
 3. β. Να αναφέρεται ότι τα δωμάτια θα είναι στον ίδιο όροφο σε ένα τετράκλινο, ένα τρίκλινο,ένα δίκλινο και δύο μονόκλινα δωμάτια   (σε κρεβάτια, όχι σε ράντζα).
 4. γ. Τα δωμάτια θα είναι χωρίς μπαλκόνια για τους μαθητές/τριες. Και γενικά θα πρέπει να υπάρχουν επιβεβαιώσεις για όλους τους παραπάνω όρους.

 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου mail@gym-chalk.dod.sch.gr και  να ταχυδρομηθούν σε κλειστούς φακέλους με την επωνυμία του πρακτορείου μέχρι την Πέμπτη  25/1/2024 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

 

Μετά το πέρας της προθεσμίας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.

 

Οι προσφορές  θα αξιολογηθούν από την προβλεπόμενη από το νόμο επιτροπή  την Παρασκευή 26/1/2024. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών και οι επιβεβαιώσεις σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί τηλεφωνικά. Ποσοστό 10% επί του συνολικού κόστους της εκδρομής θα παρακρατηθεί από τον Διευθυντή του σχολείου και θα αποδοθεί στο πρακτορείο μετά την έκθεση του αρχηγού της εκδρομής για την εκπλήρωση των όρων του συμβολαίου.

 

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα μη πραγματοποίησης της εκδρομής σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής μαθητών.

 

Η πραγματοποίηση πολυήμερων εκδρομών επιτρέπεται από την 1.3.2022, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τις διατάξεις του ΕΟΔΥ όπως εκάστοτε αυτά ισχύουν(Δ1α/ΓΠ.οικ. 18551/31-03-2022 (ΦΕΚ 1539/Β/01-04-2022).

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

358140785 1722719014866409 8013717513374300693 nΜετά την ανακοίνωση των βάσεων για την εισαγωγή Σπουδαστών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, θέλω να συγχαρώ τις μαθήτριες και τους μαθητές που συμμετείχαν στην επίπονη διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων.

(περισσότερα…)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Εγκύκλιος ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2023

Πρόγραμμα και Ύλη εξετάσεων Γυμνασίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ_2023  (περισσότερα…)

Πρόγραμμα και Ύλη ενδοσχολικών εξετάσεων Λυκείου

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_2023   (περισσότερα…)

Πρόσκληση σε σεμινάριο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

.jpg

Προκήρυξη διαγωνισμού για εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

Προκήρυξη διαγωνισμού για εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ.

Συνημμένα:

Προκήρυξη Διαγωνισμού για εισαγωγή σε σχολές αξιωματικών 

2023_02_06_Φ251_13345_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΓΙΑ-ΣΧΟΛΕΣ-ΕΛΑΣ-2023_ΑΔΑ_62Η246ΜΤΛΗ-ΞΛ4 (1)

 

 

 

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023-24

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται ότι δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 5136 Β’ 2022, όπου περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων, (περισσότερα…)

Το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο 2022-23

4kalpi 3 thumb largeΜετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2022, το 15μελές μαθητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 31/10/22 και η σύνθεση του έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:            ΣΑΡΡΑ ΦΛΟΡΙ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:        ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ:                   ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ (περισσότερα…)

Ο καιρός στη Χάλκη από τον μετεωρολογικό σταθμό του σχολείου μας

European Radio Logo

Ιστορικό

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση