Περιγραφική Αξιολόγηση 2018-2019

Με την εμπειρία της πρώτης πιλοτικής εφαρμογής της Περιγραφικής αξιολόγησης στο σχολείο μας την προηγούμενη χρονιά, ο αντίκτυπος στις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές διαδικασίες είναι καθαρότερος και περισσότερο κατανοητός για τους παλαιότερους και τους νέους συναδέλφους.

Είμαστε σε αναμονή λοιπόν της εφαρμογής της περιγραφικής αξιολόγησης που στηρίζουμε ως σχολείο και ως εκπαιδευτικό προσωπικό.