Εκπαιδευτικοί 2019-2020

Εκπαιδευτικοί 2019-2020

Διευθυντής

  1. Ευάγγελος Ηλιάδης ΠΕ04 – Βιολόγος

Εκπαιδευτικοί

  1. Βαδιάκα Φωτεινή ΠΕ02 – Φιλόλογος
  2. Κρητικού Μαρία ΠΕ02 – Φιλόλογος
  3. Κατσαδούρου Μαρία ΠΕ03 – Μαθηματικός
  4. Βασιλείου Ευαγγελία ΠΕ04 – Χημικός
  5. Δουλγεράκη Μαρία ΠΕ06 – Αγγλικών
  6. Κρητικού Φραντσέσκα ΠΕ80 – Οικονομολόγος