Επίσκεψη στο στρατόπεδο της Ρεντίνας στα πλαίσια του μαθήματος του ΣΕΠ

Διδακτική επίσκεψη στα πλαίσια του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

     Στα πλαίσια του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και μετά από τον προβληματισμό που εξέθεσαν οι μαθητές για την γνωριμία τους με τα στρατιωτικά επαγγέλματα αποφασίστηκε η επίσκεψη στο στρατόπεδο της Ρεντίνας. Μετά από τη συνεννόηση της Διεύθυνσης του Σχολείου με τη Διοίκηση του στρατοπέδου ορίστηκε ως ημέρα επίσκεψης η 8η Μαρτίου. Η μεταφορά των μαθητών (και των τριών τάξεων του Σχολείου) έγινε με το λεωφορείο του Δήμου.Τους μαθητές συνόδευσαν ο Διευθυντής του σχολείου, και οι εκπαιδευτικοί κ. Βλαχάκος, κ. Ταρασίδου και ο κ. Σιμούδης. Η επίσκεψη διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες. Στο στρατόπεδο μας υποδέχτηκαν ο υποδιοικητής του στρατοπέδου και οι υπεύθυνοι για την ενημέρωση αξιωματικοί. Αρχικά έγινε από τον υπεύθυνο αξιωματικό αναλυτική ενημέρωση για το σύνολο των στρατιωτικών σχολών καθώς και για τις προϋποθέσεις εισαγωγής των μαθητών  στις σχολές αυτές. Οι μαθητές εξέθεσαν τις ερωτήσεις και τις απορίες τους και πήραν τις απαντήσεις τους από τους παριστάμενους αξιωματικούς. Στη συνέχεια μεταφερθήκαμε στο γειτονικό πεδίο ασκήσεων όπου και έγινε επίδειξη άσκησης από ομάδα εφέδρων στρατιών και αξιωματικών των ειδικών δυνάμεων. Μετά την επίδειξη αυτή ακολούθησε, στην αίθουσα υποδοχής του στρατοπέδου, κέρασμα από τη διοίκηση του στρατοπέδου στους μαθητές, όπου και τέθηκαν ξανά ερωτήματα και απορίες από τους μαθητές. Στον ίδιο χώρο στρατιώτες επέδειξαν στους μαθητές σύγχρονο στρατιωτικό οπλισμό και τους ενημέρωσαν για τις δυνατότητές του. Οι μαθητές αφού φωτογραφήθηκαν με τον οπλισμό αυτό επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο για την επιστροφή στο Σχολείο, ωριμότεροι και πιο προβληματισμένοι αυτή τη φορά. Θεωρούμε πως οι στόχοι που τέθηκαν για την επίσκεψη αυτή επιτεύχθηκαν  και κρίνουμε πως είναι απαραίτητες τέτοιες επισκέψεις για κάθε σχολείο.

                                                                    Ο υπεύθυνος ΣΕΠ

                                                                   Σιμούδης Δημήτριος