Μαθητές στην έδρα

Ομάδες μαθητών οργάνωσαν και προετοίμασαν το μάθημα με την επίβλεψη της καθηγήτριας Γερμανικών Παναγιωτίδου Εύης. Η εμπειρία ήταν μοναδική γιατι τα παιδιά βρέθηκαν στη θέση του καθηγητή και σίγουρα η προετοιμασία που έκαναν τους βοήθησε τόσο στην εμβάθυνση του γραμματικού φαινομένου που δίδαξαν όσο και στο λεξιλόγιο

Βιωματική μαθηση

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο αντίστοιχο κεφ. του διδακτικού βιβλίου της Β» τάξης με θέμα » Διατροφή » , πραγματοποιήσαμε με τους μαθητές, ένα γερμανικό πρωινό στην τάξη. Τα παιδιά  χρησιμοποίησαν στην πράξη το γερμανικό λεξιλόγιο και τις εκφράσεις που ταιριάζουν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μαθητές και μαθήτριες απ’ όλες τις τάξεις του σχολείου μας συμμετείχαν με ζωγραφιές και σκίτσα στο διαγωνισμό με τίτλο » Η χρήση του δρόμου είναι στο χέρι σου. Αύριο εγώ θα οδηγώ «

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Στις 15   Νοεμβρίου 2011 επισκέφτηκε το Γυμνάσιο Αρέθουσα το»Glossmobil» – » Γερμανικά σε κίνηση » .

Αυτό το ιδιαίτερο  » σχολικό » όχημα  ήταν φορτωμένο με πολλούς δημιουργικούς τρόπους παρουσίασης της γλώσσας , της ιστορίας και του πολιτισμού της Γερμανίας . Οι μαθητές διασκέδασαν , χόρεψαν , έπαιξαν και μέσα  από  παρουσιάσεις , παιχνίδια και εκθέσεις  εμπέδωσαν λεξιλόγιο αλλά απέκτησαν και νέο. Τα  » Γερμανικά σε κίνηση » απέδειξαν πως η μάθηση και οι γνώσεις  δεν  περιορίζονται στα τετραγωνικά μιας αίθουσας .

Τα παιδιά ευχαριστημένα και ενθουσιασμένα έλαβαν στο τέλος και μία πάνινη τσάντα με διάφορα δωράκια .