Βιωματική μαθηση

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο αντίστοιχο κεφ. του διδακτικού βιβλίου της Β» τάξης με θέμα » Διατροφή » , πραγματοποιήσαμε με τους μαθητές, ένα γερμανικό πρωινό στην τάξη. Τα παιδιά  χρησιμοποίησαν στην πράξη το γερμανικό λεξιλόγιο και τις εκφράσεις που ταιριάζουν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Αφήστε μια απάντηση