ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Στις 15   Νοεμβρίου 2011 επισκέφτηκε το Γυμνάσιο Αρέθουσα το»Glossmobil» – » Γερμανικά σε κίνηση » .

Αυτό το ιδιαίτερο  » σχολικό » όχημα  ήταν φορτωμένο με πολλούς δημιουργικούς τρόπους παρουσίασης της γλώσσας , της ιστορίας και του πολιτισμού της Γερμανίας . Οι μαθητές διασκέδασαν , χόρεψαν , έπαιξαν και μέσα  από  παρουσιάσεις , παιχνίδια και εκθέσεις  εμπέδωσαν λεξιλόγιο αλλά απέκτησαν και νέο. Τα  » Γερμανικά σε κίνηση » απέδειξαν πως η μάθηση και οι γνώσεις  δεν  περιορίζονται στα τετραγωνικά μιας αίθουσας .

Τα παιδιά ευχαριστημένα και ενθουσιασμένα έλαβαν στο τέλος και μία πάνινη τσάντα με διάφορα δωράκια .

Αφήστε μια απάντηση