Ωρολόγιο πρόγραμμα από 28.01.2019


Γονείς και κηδεμόνες μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο των καθηγητών κάθε Τετάρτη 10:00-12:00 ώστε να να ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών.

Ωρολόγιο πρόγραμμα (από 28.01.2019)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται