Σας κοινοποιούμε το έγγραφο με Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι του ΕΟΔΥ.

Η υπευθυνότητα είναι το όπλο μας απέναντι στον ιό!