Στις 22 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συγκλίθηκε συμβούλειο προκειμένου να συγκροτηθεί επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών για την τετραήμερη εκδρομή της Α΄ και Β΄ Λυκείου στο Ναύπλιο. Ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών αποφασίστηκε η εκδρομή να ανατεθεί στο τουριστικό πρακτορείο ΟΘΡΥΣ TRAVEL.
Ακολουθεί έγγραφο με την απόφαση του πρακτικού:
praktiko ekdromhs