Στα πλαίσια της καλύτερης επικοινωνίας με τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου μας, δημοσιεύουμε το ακόλουθο ενημερωτικό έγγραφο:

Ενημέρωση για γονείς Γυμνασίου