ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019-2020

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες καταρτήσαμε και συναποφασίσαμε πλαίσιο κανόνων για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής κατά το σχολικό έτος 2019-2020.Το παραθέτουμε παρακάτω:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Το καθημερινό ωράριο του Σχολείου μας αρχίζει με την πρωινή συγκέντρωση στις 07:50 και τελειώνει στις 12:40. Η έγκαιρη προσέλευση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στο Σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας είναι σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι μαθητές/τριες πουέρχονται αργοπορημένοι οφείλουν να ενημερώνουν τη διεύθυνση του Σχολείου για το λόγο της καθυστέρησής τους.
 Κανένας/καμία μαθητής/τρια δεν μπορεί να φύγει από το Σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Αν παραστεί ανάγκη (λόγοι υγείας, οικογενειακοί), απαιτείται η άδεια της Διευθύντριας, καθώς και η ενημέρωση του κηδεμόνα, προκειμένου να παραλάβει τον/την μαθητή/τρια από το σχολείο. Η μη τήρηση του όρου αυτού συνιστά σοβαρή παρέκκλιση και τιμωρείται.
 Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο Σχολείο προετοιμασμένοι για τα μαθήματα της ημέρας και παραμένουν εκτός των αιθουσών, μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι.Μετά το τέλος των μαθημάτων οι μαθητές παραμένουν στον αύλειο χώρο μέχρι να έρθουν τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ.
Στα διαλείμματα όλοι βγαίνουν στο προαύλιο.
Οι μαθητές/τριες είναι προσεκτικοί/ες στο μάθημα και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τον/την καθηγητή/τριά τους.
Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, δεν επιτρέπεται το φαγητό και τα διάφορα ποτά, εκτός από το νερό. Η χρήση της τουαλέτας την ώρα του μαθήματος επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση ανάγκης και με τη σύμφωνη γνώμη του/τηςδιδάσκοντος/ουσας.

ΦΟΙΤΗΣΗ
Η φοίτηση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι υπεύθυνη και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής. Το σύνολο των απουσιών καθορίζεται από την τρέχουσα νομοθεσία. Γυμνάσιο: σύνολο απουσιών 114.
 Οι απουσίες δεν διακρίνονται σε αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες.
Οποιαδήποτε παραποίηση από μέρους μαθητών/τριών στοιχείων που αναγράφονται στα απουσιολόγια είναι παραβατικήενέργεια και τιμωρείται με αποβολή.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Κυρίαρχο στοιχείο της καθημερινής ζωής στο σχολείο μας είναι ο σεβασμός που όλοι οφείλουν προς όλους. Η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες, οι προσβολές, οι λεκτικές επιθέσεις, οι ύβρεις, οι οποιασδήποτε μορφής βιαιοπραγίες και απειλητικές συμπεριφορές που μειώνουν την ανθρώπινη προσωπικότητα ή περιθωριοποιούν και στιγματίζουν, είναι απαράδεκτες και δεν έχουν θέση στη σχολική ζωή. Οι υπαίτιοι τιμωρούνται αυστηρά.
 Δεν είναι αποδεκτές στο σχολείο μας συμπεριφορές και πρακτικές που συνδέονται με ρατσιστικές και μισαλλόδοξες αντιλήψεις. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίσει αρνητικά κάποιον εξ αιτίας της εθνικότητάς του ή της θρησκείας του.
 Αποκλίσεις από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του Σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, τον οφειλόμενο σεβασμό στους εκπαιδευτικούς, στη σχολική περιουσία, στους/στις συμμαθητές/τριες, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα και επισύρουν κυρώσεις.
 Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Σχολείου. Οι παραβάτες τιμωρούνται.
Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση του κινητού τηλεφώνου, καθώς επίσης και οποιουδήποτε συστήματος εγγραφής ήχου ή εικόνων στον σχολικό χώρο και κατά την διάρκεια περιπάτων και εκδηλώσεων. Όταν οι μαθητές/τριες επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τους κηδεμόνες τους, μπορούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο του Σχολείου.

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το Σχολείο πραγματοποιείτους περιπάτους λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις του μαθητικού 15μελούς συμβουλίου. Η συμμετοχή όλων είναι υποχρεωτική.
Κατά τη διάρκεια των περιπάτων, των ημερήσιων ή πολυήμερων εκδρομών όλοι πρέπει να εφαρμόζουν πιστά το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί.
 Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από/στα λεωφορεία, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα. Να συμπεριφέρονται με ευγένεια προς τους/τιςσυνοδούς καθηγητές/τριες, τους/τιςσυμμαθητές/τριές τους και προς τους οδηγούς των λεωφορείων, να φροντίζουν να μην προκαλούν φθορές στα οχήματα και να μη μετακινούνται κατά τη διάρκεια της πορείας τους.
 Το Σχολείο διοργανώνει αλλά και συμμετέχει σε εκδηλώσεις γενικότερου παιδαγωγικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος σχετικά με θέματα υγείας, οδικής ασφάλειας, εξαρτήσεων, εκπαίδευσης, κ.ά., που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών/τριών, παρέχοντας εφόδια που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
 Η συμμετοχή στις σχολικές εορτές είναι υποχρεωτική. Στους απόντες σημειώνονται όλες οι απουσίες της ημέρας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 Σε περίπτωση ωριαίας απομάκρυνσης από το μάθημα, ο/η μαθητής/τρια παρουσιάζεται στη Διευθύντρια και παραμένει σε χώρο που αυτή του υποδεικνύει. Ο/η εκπαιδευτικός βεβαιώνεται ότι ο/η μαθητής/τρια παρουσιάστηκε στη διεύθυνση, καταγράφει το συμβάν στο Βιβλίο καταγραφής ενεργειών υποστήριξης εύρυθμης λειτουργίαςκαι ενημερώνει τον κηδεμόνα.
Μαθητές/τριες που καταγράφονται στο παραπάνω βιβλίο τρεις φορές αποβάλλονται από τα μαθήματα τους για μία ημέρα.
 Η Διευθύντρια έχει το δικαίωμα να αποβάλλει για μία ημέρα μαθητές που δημιουργούν προβλήματα ενημερώνοντας τους κηδεμόνες. Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει το δικαίωμα κατόπιν συνεδρίασης να αποβάλλει μαθητές/τριες για δύο ημέρες. Οι τιμωρημένοι μαθητές/τριες υποχρεούνται να παρευρίσκονται στο Σχολείο και να απασχολούνται σε εργασίες που θα τους αναθέσει η Διευθύντρια.
Εάν κάποιοι/ες μαθητές/τριες συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου ακόμη και μετά την μονοήμερη και διήμερη αποβολή,θα πρέπει να αλλάξουν σχολική μονάδα, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Σε μία προσπάθεια επιβράβευσης κάθε μαθητή/τριας που έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής του/της, απονέμεται ένας νέος έπαινος, ο «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης», μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών στο τέλος του διδακτικού έτους. Με τον τρόπο αυτό, επιβραβεύεται και η προσπάθεια μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες δεν συγκέντρωσαν κατ’ ανάγκην υψηλή βαθμολογία, κατάφεραν όμως να σημειώσουν σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Όλοι σεβόμαστε τους διαφορετικούς ρόλους μέσα στη σχολική κοινότητα και αναγνωρίζουμε την ανάγκη τήρησης των κανόνων.
Όλοι σεβόμαστε την ξένη ιδιοκτησία. Φαινόμενα φθοράς ή κλοπής είναι ανεπίτρεπτα και τιμωρούνται. Όποιος/α βρει αντικείμενα που δεν τουανήκουν, πρέπει να τα παραδώσει αμέσως.
Όλοι οφείλουμε να φροντίζουμε για τη διατήρηση της καθαριότητας στο σχολικό χώρο (αίθουσες, χώροι υγιεινής, αυλή). Όποιος/αδεν σέβεται το χώρο του Σχολείου τιμωρείται καθαρίζονταςό,τι λέρωσε.
Όποιος κάνει ηθελημένη ζημία, πληρώνει ό,τι χάλασε.
Οι μαθητές/τριες απαγορεύεται να προσέρχονται στο Σχολείομε μοτοποδήλατα ή μηχανάκια.
Τα σχολικά βιβλία παρέχονται δωρεάν για χρήση των μαθητών/τριών και επιστρέφονται, εφόσον ζητηθούν. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να τα διατηρούν σε καλή κατάσταση, δεύτερο βιβλίοδεν χορηγείται. Επίσης, οι μαθητές/τριες οφείλουν να κρατούν όσα βιβλία θα χρησιμοποιηθούν και την επόμενη σχολική χρονιά.
 Η χρήση οποιασδήποτε φαρμακευτικής ουσίας επιτρέπεται, μόνον όταν συντρέχει σοβαρός ιατρικός λόγος και αφού έχει προηγηθεί ενημέρωση της διεύθυνσης από τον κηδεμόνα (το παιδί έχει μαζί του τα φάρμακά του, το Σχολείο δεν δίνει κανένα φάρμακο).
 Τα κινητά τηλέφωνα μαθητών που έχουν κατασχεθεί, επιστρέφονται στο γονέα/κηδεμόνα, μετά από συνεννόηση.
Η ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει συνέπειες για την καταδολίευση των εξετάσεων, για τις αντιγραφές και τις υποκλοπές.

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
 Τα εκλεγμένα όργανα των μαθητικών κοινοτήτων οφείλουν να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και πνεύμα συνεργασίας συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Δεν επιτρέπεται η χρήση του ονόματος του Σχολείου σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις (π.χ. χοροί, συνεστιάσεις) που δεν έχουν εγκριθεί από το Σχολικό Συμβούλιο.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
 Φέρονται σε όλα τα παιδιά με σεβασμό και δικαιοσύνη.
Ακούν προσεκτικά και λαμβάνουν υπόψη τις γνώμες και τις παρατηρήσεις των μαθητών/τριών, στο πλαίσιο εφαρμογής των σκοπών της εκπαίδευσης, όπως αυτοί καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους σχετικούς Νόμους.
Φροντίζουν με μεγάλη σοβαρότητα και ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.
Δημιουργούν συνεργατικές σχέσεις με τους γονείς, ώστε όλοι μαζί να προσπαθούν για την πρόοδο των παιδιών.
Διατηρούν καλές σχέσεις με τους συναδέλφους τους, οι οποίες διέπονται από ευγένεια, αυτοσεβασμό και σεβασμό προς τον άλλο, ώστε να αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά.

ΓΟΝΕΙΣ
Φυσικοί κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας είναι οι γονείς του/της. Εάν αδυνατούν, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωσή τους τον αντικαταστάτη τους
 Οι κηδεμόνες ενημερώνουν υπεύθυνα το Σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το/τη μαθητή/τρια και πιθανόν επηρεάζουν τη συμπεριφορά του/της στο Σχολείο.
Σε περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει από το Σχολείο, ο κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη διεύθυνση.
 Για τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητη η έγκριση/συναίνεση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
 Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Το Σχολείο μας χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία με το Σύλλογο για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και αποτελεί ευθύνη των εκπαιδευτικών. Τα θέματα όμως της οργάνωσης και λειτουργίας ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων.
Αλώνια, Νοέμβριος 2019
Ο Σύλλογος των Διδασκόντων,
η Διευθύντρια,
το 15μελές μαθητικό συμβούλιο

Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019

Παραθέτουμε το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019, το οποίο Σύλλογος των καθηγητών, Διευθύντρια και μαθητές συναποφασίσαμε και όλοι θα τηρήσουμε, για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
 Το καθημερινό ωράριο του σχολείου μας αρχίζει με την πρωινή συγκέντρωση στις 07:50 και τελειώνει στις 12:40 (κάθε Δευτέρα στις 13:20). Η έγκαιρη προσέλευση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας είναι σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι μαθητές/τριες που έρχονται αργοπορημένοι οφείλουν να ενημερώνουν τη διεύθυνση του σχολείου για το λόγο της καθυστέρησής τους.
 Κανένας/καμία μαθητής/τρια δεν μπορεί να φύγει από το σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Αν παραστεί ανάγκη (λόγοι υγείας, οικογενειακοί), απαιτείται η άδεια της διευθύντριας καθώς και η ενημέρωση του κηδεμόνα, προκειμένου να παραλάβει τον/την μαθητή/τρια από το σχολείο. Η μη τήρηση του όρου αυτού συνιστά σοβαρή παρέκκλιση και τιμωρείται.
 Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο προετοιμασμένοι για τα μαθήματα της ημέρας.
 Είναι προσεκτικοί/ες στο μάθημα και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τον/την καθηγητή/τριά τους.
 Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, δεν επιτρέπεται το φαγητό και τα διάφορα ποτά, εκτός από το νερό. Η χρήση της τουαλέτας την ώρα του μαθήματος επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση ανάγκης και με τη σύμφωνη γνώμη του/της διδάσκοντος/ουσας.

ΦΟΙΤΗΣΗ
 Η φοίτηση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι επαρκής και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής. Το σύνολο των απουσιών καθορίζεται από την τρέχουσα νομοθεσία. Γυμνάσιο: σύνολο απουσιών 114.
 Οι απουσίες δεν διακρίνονται σε αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες.
 Οποιαδήποτε παραποίηση από μέρους μαθητών/τριών στοιχείων που αναγράφονται στα απουσιολόγια είναι παραβατική ενέργεια και τιμωρείται.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 Κυρίαρχο στοιχείο της καθημερινής ζωής στο σχολείο μας είναι ο σεβασμός που όλοι οφείλουν προς όλους. Η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες, οι προσβολές, οι λεκτικές επιθέσεις, οι ύβρεις, οι οποιασδήποτε μορφής βιαιοπραγίες και απειλητικές συμπεριφορές που μειώνουν την ανθρώπινη προσωπικότητα ή περιθωριοποιούν και στιγματίζουν, είναι απαράδεκτες και δεν έχουν θέση στη σχολική ζωή.
 Δεν είναι αποδεκτές στο σχολείο μας συμπεριφορές και πρακτικές που συνδέονται με ρατσιστικές και μισαλλόδοξες αντιλήψεις. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίσει αρνητικά κάποιον εξ αιτίας της εθνικότητάς του ή της θρησκείας του.
 Αποκλίσεις από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, τον οφειλόμενο σεβασμό στους εκπαιδευτικούς, στη σχολική περιουσία, στους/στις συμμαθητές/τριες, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα και επισύρουν κυρώσεις.
 Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ. 88202/25-06-2009, ΦΕΚ 1286 Β’).
 Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση του κινητού τηλεφώνου (Υ.Α. αριθ. Γ2/132328/07-12-2006 και Γ2/100553/04-09-2012), καθώς επίσης και οποιουδήποτε συστήματος εγγραφής ήχου ή εικόνων στον χώρο του σχολείου και κατά την διάρκεια περιπάτων και εκδηλώσεων. Όταν οι μαθητές/τριες επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τους κηδεμόνες τους, μπορούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο του σχολείου.

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 Το σχολείο πραγματοποιεί τους περιπάτους λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις του μαθητικού συμβουλίου. Η συμμετοχή όλων είναι υποχρεωτική.
 Κατά τη διάρκεια των περιπάτων, των ημερήσιων ή πολυήμερων εκδρομών όλοι πρέπει να εφαρμόζουν πιστά το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί
 Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από στα λεωφορεία, ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα. Συμπεριφέρονται με ευγένεια προς τους/τις συνοδούς καθηγητές/τριες, τους/τις συμμαθητές/τριές τους και προς τους οδηγούς των λεωφορείων, φροντίζουν να μην προκαλούν φθορές στα οχήματα και δεν μετακινούνται κατά τη διάρκεια της πορείας τους.
 Το σχολείο διοργανώνει αλλά και συμμετέχει σε εκδηλώσεις γενικότερου παιδαγωγικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, σχετικά με θέματα υγείας, οδικής ασφάλειας, εξαρτήσεων, εκπαίδευσης, κ.ά., που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών/τριών, παρέχοντας εφόδια που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
 Η συμμετοχή στις σχολικές εορτές είναι υποχρεωτική. Στους απόντες σημειώνονται όλες οι απουσίες της ημέρας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 Σε περίπτωση ωριαίας αποβολής από το μάθημα, ο/η μαθητής/τρια παρουσιάζεται στη διευθύντρια και παραμένει σε χώρο που αυτή του υποδεικνύει. Ο/η εκπαιδευτικός βεβαιώνεται ότι ο/η μαθητής/τρια παρουσιάστηκε στη διεύθυνση, καταγράφει το συμβάν στο «βιβλίο κυρώσεων» και ενημερώνει τον κηδεμόνα.
 Μαθητές/τριες που καταγράφονται στο βιβλίο κυρώσεων τρεις φορές αποβάλλονται από τα μαθήματα τους για μία ημέρα.
 Η διευθύντρια έχει το δικαίωμα να αποβάλλει για μία ημέρα μαθητές που δημιουργούν προβλήματα ενημερώνοντας τους κηδεμόνες. Ο σύλλογος διδασκόντων έχει το δικαίωμα κατόπιν συνεδρίασης να αποβάλλει μαθητές/τριες για δύο ημέρες. Οι τιμωρημένοι μαθητές/τριες υποχρεούνται να παρευρίσκονται στο σχολείο και να απασχολούνται σε εργασίες που θα τους αναθέσει η διευθύντρια.
 Εάν κάποιοι/ες μαθητές/τριες συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου ακόμη και μετά την μονοήμερη και διήμερη αποβολή, θα πρέπει να αλλάξουν σχολική μονάδα, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης:Σε μία προσπάθεια επιβράβευσης κάθε μαθητή/τριας που έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής του/της, απονέμεται ένας νέος έπαινος, ο «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης», μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών στο τέλος του διδακτικού έτους. Με τον τρόπο αυτό, επιβραβεύεται και η προσπάθεια μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες δεν συγκέντρωσαν κατ’ ανάγκην υψηλή βαθμολογία, κατάφεραν όμως να σημειώσουν σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 Όλοι σεβόμαστε τους διαφορετικούς ρόλους μέσα στη σχολική κοινότητα και αναγνωρίζουμε την ανάγκη τήρησης των κανόνων.
 Όλοι σεβόμαστε την ξένη ιδιοκτησία. Φαινόμενα φθοράς ή κλοπής είναι ανεπίτρεπτα και τιμωρούνται. Όποιος/α βρει αντικείμενα που δεν του ανήκουν, πρέπει να τα παραδώσει αμέσως.
 Όλοι οφείλουμε να φροντίζουμε για τη διατήρηση της καθαριότητας στο σχολικό χώρο (αίθουσες, χώροι υγιεινής, αυλή). Όποιος/α δεν σέβεται το χώρο του σχολείου τιμωρείται καθαρίζοντας ό,τι λέρωσε.
 Οι μαθητές/τριες απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο με μοτοποδήλατα ή μηχανάκια.
 Τα σχολικά βιβλία παρέχονται δωρεάν για χρήση των μαθητών/τριών και επιστρέφονται, εφόσον ζητηθούν. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να τα διατηρούν σε καλή κατάσταση, δεύτερο βιβλίο δεν χορηγείται. Επίσης, οι μαθητές/τριες οφείλουν να κρατούν όσα βιβλία θα χρησιμοποιηθούν και την επόμενη σχολική χρονιά.
 Η χρήση οποιασδήποτε φαρμακευτικής ουσίας επιτρέπεται, μόνον όταν συντρέχει σοβαρός ιατρικός λόγος και αφού έχει προηγηθεί ενημέρωση της διεύθυνσης από τον κηδεμόνα.
 Η ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει συνέπειες για την καταδολίευση των εξετάσεων, για τις αντιγραφές και τις υποκλοπές.

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
 Τα εκλεγμένα όργανα των μαθητικών κοινοτήτων οφείλουν να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και πνεύμα συνεργασίας συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
 Δεν επιτρέπεται η χρήση του ονόματος του σχολείου σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της διεύθυνσης και του συλλόγου των διδασκόντων.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
 Φέρονται σε όλα τα παιδιά με σεβασμό και δικαιοσύνη.
Ακούν προσεκτικά και λαμβάνουν υπόψη τους τις γνώμες και τις παρατηρήσεις των μαθητών/τριών, στο πλαίσιο εφαρμογής των σκοπών της εκπαίδευσης, όπως αυτοί καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους σχετικούς Νόμους.
 Φροντίζουν με μεγάλη σοβαρότητα και ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 Δημιουργούν συνεργατική σχέση με τους γονείς, ώστε όλοι μαζί να προσπαθούν για την πρόοδο των παιδιών.
 Διατηρούν καλές σχέσεις με τους συναδέλφους τους, οι οποίες διέπονται από ευγένεια, αυτοσεβασμό και σεβασμό προς τον άλλο, ώστε να αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά.

ΓΟΝΕΙΣ
 Φυσικοί κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας είναι οι γονείς του/της. Εάν αδυνατούν, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωσή τους τον κηδεμόνα του παιδιού.
 Οι κηδεμόνες ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το/τη μαθητή/τρια και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του/της στο σχολείο.
 Σε περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει από το σχολείο, ο κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη διεύθυνση.
 Για τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητη η έγκριση/συναίνεση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
 Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Το σχολείο μας χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία με το σύλλογο για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και αποτελεί ευθύνη των εκπαιδευτικών. Τα θέματα όμως της οργάνωσης και λειτουργίας ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων.
Αλώνια, Οκτώβριος 2018
Ο σύλλογος των διδασκόντων,
η Διευθύντρια,
το 15μελές μαθητικό συμβούλιο

Copyright © Γυμνάσιο Αλωνίων Πιερίας          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top