«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020- 2021, το ΥΠΑΙΘ αποφάσισε την υλοποίηση μίας καινοτόμου διδακτικής και εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της χώρας, με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες. Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν μία πιλοτική […]

;
Copyright © Γυμνάσιο Αλωνίων Πιερίας          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top