ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρό του κ. Ουσταμπασίδη Κωνσταντίνο για την αμέριστη συμπαράστασή τους στις ανάγκες του Σχολείου, αλλά και συγκεκριμένα για την κάλυψη μέρους των εξόδων εγκατάστασης WIFI στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Σχολείου. Τα υπόλοιπα χρήματα δόθηκαν από τα παιδιά, των οποίων η εκδρομή στην Αθήνα ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διευθύντρια

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2020-2021

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους/τις μαθητές/τριες, ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Οι μαθητές είναι τα σημαντικότερα μέλη της σχολικής κοινότητας και αποτελούν τον λόγο ύπαρξης του σχολείου ως θεσμού. Γι’ αυτό και πρέπει το περιεχόμενο της σχολικής ζωής να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία και τις δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες και ανθρώπους ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή, κοινωνική ευαισθησία, ευθύνη και ανοχή στη διαφορετικότητα.

Το ‘’Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής” είναι οι όροι και οι κανόνες, οι βασικές προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται το έργο του σχολείου και αφορά όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, Διευθυντές).

Η εκπαιδευτική κοινότητα του Γυμνασίου Αλωνίων, Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου και μαθητικές κοινότητες,  αφού συνεργαστήκαμε, καταρτήσαμε και συναποφασίσαμε πλαίσιο κανόνων για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2020-2021

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας,

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε, κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Για την αποφυγή συγχρωτισμού, δεν πραγματοποιήσαμε τη διά ζώσης συνάντηση μαζί σας, που γίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

Θέλουμε, ωστόσο, να σας ενημερώσουμε σχετικά με λειτουργικά και διαδικαστικά θέματα του Σχολείου, που σας αφορούν:

ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών εξαρτάται εκτός από την επίδοση τους και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
 2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
 3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
 4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.
 5. Οι απουσίες ΔΕΝ διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
 6. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.
 7. Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές εκδηλώσεις του Σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.
 8. Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του.
 9. Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από το Σχολείο χωρίς άδεια.
 10. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνεστε εξ ολοκλήρου εσείς. Είστε υποχρεωμένοι να ειδοποιήσετε το σχολείο άμεσα για την ημέρα ή τις ημέρες απουσίας των παιδιών σας, καθώς και το λόγο απουσίας.
 11. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια θα σας ενημερώσει για τις απουσίες των παιδιών σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους: τηλεφώνημα, μήνυμα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

… περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020- 2021, το ΥΠΑΙΘ αποφάσισε την υλοποίηση μίας καινοτόμου διδακτικής και εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της χώρας, με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν μία πιλοτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης.

Το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό θα αντλείται από την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του ΙΕΠ, με τίτλο «Πλατφόρμα 21+», που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, φύλλα εργασίας, προτεινόμενες σχολικές δράσεις για την εργαστηριακή και βιωματική προσέγγιση του θέματος, φύλλα αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενημερωτικό υλικό προς τους γονείς, κατάλληλα διαβαθμισμένο ανά τάξη.

Για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το ΥΠΑΙΘ προχώρησε στον ορισμό διακοσίων δεκαοκτώ (218) σχολικών μονάδων της χώρας (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια).

Το Σχολείο μας, το Ημερήσιο Γυμνάσιο Αλωνίων του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού Πιερίας ορίστηκε ως η πιλοτική σχολική μονάδα της Δ.Δ.Ε. Πιερίας.

Οι Θεματικοί Κύκλοι που θα αναλυθούν, προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) και αφορούν στην εξής θεματολογία:

 • Ζω καλύτερα
 • Φροντίζω το περιβάλλον
 • Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ
 • Δημιουργώ και Καινοτομώ

Το εγχείρημα είναι φιλόδοξο και απαιτητικό, ειδικά για ένα μικρό Σχολείο σαν το δικό μας, και μέσα στο δύσκολο καιρό της πανδημίας, αλλά με τη βοήθειά σας θα τα καταφέρουμε!

Σας ευχαριστούμε,

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων και η Διευθύντρια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Την Τετάρτη, 07-10-2020, πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση  των μαθητών του Σχολείου αναφορικά με τους σεισμούς και τα ακραία καιρικά φαινόμενα και δόθηκαν οδηγίες εκκένωσης του κτιρίου σε περίπτωση σεισμού, από τη Διευθύντρια του Σχολείου κ. Γιαλαμά Κωνσταντία.
Αρχικά οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν για το φυσικό φαινόμενο του σεισμού, τα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισής του και δόθηκαν οδηγίες για τις απαραίτητες ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και έπειτα από ένα σεισμό. Ειδικότερα επικεντρωθήκαμε στο πώς θα αντιδράσουμε, εάν συμβεί σεισμός κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.
Την επόμενη ημέρα, απροειδοποίητα, πραγματοποιήθηκε άσκηση σεισμού, ώστε να προετοιμαστούμε, να γνωρίζουμε και να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε ψύχραιμα, όταν χρειαστεί. Με την έναρξη της άσκησης και στο άκουσμα της αναγγελίας του σεισμού, οι μαθητές μπήκαν κάτω από τα θρανία τους, για να προφυλαχθούν. Στη συνέχεια οι αίθουσες εκκενώθηκαν με ηρεμία και την ενδεδειγμένη σειρά και οι μαθητές κάθε τάξης συγκεντρώθηκαν σε συγκεκριμένο σημείο στο προαύλιο του Σχολείου.
Η πρώτη άσκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, θα επακολουθήσουν άλλες δύο.

Μπορείτε να δείτε και τις οδηγίες:  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΟΣ ΣΕΙΣΜΟΥ-converted

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021

Σήμερα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020, ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά με μάσκες! Στις 11:00 πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός στο προαύλιο του Σχολείου μας.

Τον Αγιασμό τέλεσε ο πατέρας Γεώργιος, ο οποίος ευχήθηκε σε όλους κουράγιο και δύναμη και δήλωσε ότι η Εκκλησία και ο ίδιος προσωπικά θα είναι πάντοτε δίπλα στους/στις μαθητές/τριες και σε όλη την σχολική κοινότητα.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Ουσταμπασίδης Κ.

Η Διευθύντρια του Σχολείου, κ. Γιαλαμά Κωνσταντία, καλωσόρισε τους/τις μαθητές/τριες, ιδιαιτέρως αυτούς της Α Γυμνασίου και ευχήθηκε σε όλους/ες η νέα σχολική χρονιά να είναι παραγωγική, χωρίς προβλήματα!

Καλό ξεκίνημα και μην ξεχνάτε:

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ SARS-cov2 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάς!
Προστάτευσε τον εαυτό σου και το σχολείο σου.
 Να φοράς προστατευτική μάσκα στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου
καθώς και στους εξωτερικούς όταν υπάρχει συνωστισμός. Μάθε τον τρόπο
της σωστής χρήσης μάσκας. Η μάσκα είναι αυστηρά προσωπικό αντικείμενο.
 Να αποφεύγεις να έρχεσαι σε κοντινή επαφή με παιδιά του σχολείου σου,
ιδιαίτερα όσα δεν πηγαίνουν στο τμήμα που πας εσύ. Το ίδιο ισχύει και με
τους μεγάλους. Να φροντίζεις να κρατάς τις μέγιστες δυνατές αποστάσεις
από φίλους και γνωστούς σου έξω από το σχολείο.
 Να πλένεις συχνά τα χέρια σου με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20
δευτερόλεπτα, ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της
τουαλέτας. Αν δεν υπάρχει σαπούνι και νερό, μπορείς να χρησιμοποιείς
αντισηπτικό χεριών.
 Να βήχεις ή να φτερνίζεσαι στον αγκώνα σου ή σε χαρτομάντιλο, το οποίο θα
πετάς αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.
 Να μην βάζεις τα χέρια σου στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια σου.
 Να μην ανταλλάσσεις αντικείμενα (όπως στυλό, μολύβι, γόμα, κινητό
τηλέφωνο, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ.) με τους συμμαθητές σου.
 Εάν εμφανίσεις πυρετό, βήχα ή άλλα συμπτώματα να ενημερώσεις άμεσα
τους γονείς/κηδεμόνες σου ή τον καθηγητή ή δάσκαλό σου και να μείνεις
σπίτι μέχρι να νιώσεις τελείως καλά. Με τους γονείς σου θα κρίνετε εάν
χρειάζεται ιατρική συμβουλή ή εξέταση.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ SARS-cov2 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!
Προστατέψτε το παιδί σας, την οικογένειά σας και το σχολείο.
 Ενθαρρύνετε τα παιδιά να παίρνουν μέτρα προφύλαξης από τον ιό (SARSCoV-2) που προκαλεί τη νόσο COVID-19 και να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής:
– Να φορούν προστατευτική μάσκα σε εσωτερικούς χώρους καθώς και
σε εξωτερικούς όταν υπάρχει συνωστισμός. Συζητήστε μαζί τους τον
τρόπο της σωστής χρήσης μάσκας. Επιμείνετε ότι η μάσκα είναι
αυστηρά προσωπικό αντικείμενο.
– Να αποφεύγουν την κοντινή επαφή με άτομα που δεν ανήκουν στο
οικογενειακό σας περιβάλλον τηρώντας τη μέγιστη δυνατή απόσταση
από φίλους, γνωστούς και άγνωστους.
– Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον
20 δευτερόλεπτα, ειδικά με την επιστροφή στο σπίτι, πριν τη λήψη
φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.
– Να κρατούν με ευλάβεια αποστάσεις από τους ηλικιωμένους και τα
ευάλωτα άτομα της οικογένειας – πρέπει να τους προστατέψουμε!
– Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που παρουσιάζουν
συμπτώματα του ιού.
– Να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα
χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετούν αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.
 Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, επικοινωνήστε
άμεσα με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με
γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, και ενημερώστε το
σχολείο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΣΚΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φοράω τη μάσκα για να προστατεύσω εσένα!
Φοράς τη μάσκα για να προστατεύσεις εμένα!
Φοράμε τη μάσκα για να προστατευτούμε και οι δύο!

Γιατί οι άνθρωποι φορούνε μάσκες ;
• ΓΙΑΤΙ ο νέος κορωνοϊός ή αλλιώς SARS- CoV-2 μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη
του αναπνευστικού ή άλλες σοβαρές εκδηλώσεις.
• ΓΙΑΤΙ η λοίμωξη αυτή μπορεί να μην προκαλέσει συμπτώματα ή τα
συμπτώματα να είναι πολύ ήπια. Μερικοί όμως άνθρωποι, κυρίως αυτοί που
είναι υψηλού κινδύνου (όπως είναι οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι) μπορεί να
νοσήσουν πολύ σοβαρά, να χρειαστούν μακρόχρονη νοσηλεία στο νοσοκομείο
ή να κινδυνεύσει και η ζωή τους.
• ΓΙΑΤΙ παρά το γεγονός ότι κυρίως νοσούν σοβαρά άτομα που έχουν και άλλα
προβλήματα υγείας ή είναι μεγάλης ηλικίας, καμιά φορά μπορεί να
αρρωστήσουν βαριά ακόμα και παιδιά ή νεαρά άτομα που δεν έχουν
πρόβλημα υγείας.
• ΓΙΑΤΙ ακόμη και άτομα που δεν έχουν συμπτώματα μπορούν να μεταδώσουν
τον ιό μέσω των σταγονιδίων που εκπέμπονται όταν μιλούν, φωνάζουν,
τραγουδούν και ιδιαίτερα όταν φτερνίζονται ή βήχουν.
• ΓΙΑΤΙ η μετάδοση του ιού είναι πολύ εύκολη όταν η απόστασή μας είναι
μικρότερη από το ενάμιση μέτρο. … περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020-2021

Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς θα χτυπήσει τη Δευτέρα, 14-09-2020, στις 08:00. Θα δοθούν στα παιδιά τα βιβλία, το ωρολόγιο πρόγραμμα και οδηγίες λειτουργίας του Σχολείου.

Ο Αγιασμός  θα γίνει  στις 11:00.

Καλό ξεκίνημα!

Ο Σύλλογος διδασκόντων και η Διευθύντρια του Σχολείου

Copyright © Γυμνάσιο Αλωνίων Πιερίας          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top