Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε συνοπτικά τον συλλογικό προγραμματισμό της σχολικής μονάδας.Λήψη αρχείου