Γυμνάσιο Αγριάς

Αρχεία για 'Προσφορές εκδρομών-Προκηρύξεις' Κατηγορία

Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για διήμερη εκδρομή στις Σέρρες

Συγγραφέας: Γυμνάσιο Αγριάς Ν.Μαγνησίας στις 21 Φεβρουαρίου 2020

Το Πρακτικό επιλογής

Κατηγορία Γενικά, Προσφορές εκδρομών-Προκηρύξεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Προκήρυξη μίσθωσης λεωφορείου για ημερήσια εκδρομή Β’ τάξης

Συγγραφέας: Γυμνάσιο Αγριάς Ν.Μαγνησίας στις 11 Φεβρουαρίου 2020

Το σχολείο ζητά προσφορές για μίσθωση λεωφορείου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ημερήσια εκδρομή  στη Θεσσαλονίκη (επίσκεψη στο Μουσείο Κινηματογράφου), στις 31-3-2020, ημέρα Τρίτη.  Στην εκδρομή μετέχουν 43 μαθητές/τριες της Β’ τάξης και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί. Οι προσφορές γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι τις 18-2-2020 και ώρα 13.00 στο σχολείο, Αριστοτέλους & Πλάτωνος Αγριά. Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή. Τηλ.2428086864

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ03

Κατηγορία Ανακοινώσεις, Προσφορές εκδρομών-Προκηρύξεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Προκήρυξη μίσθωσης λεωφορείου για ημερήσια εκδρομή Α’ τάξης

Συγγραφέας: Γυμνάσιο Αγριάς Ν.Μαγνησίας στις 11 Φεβρουαρίου 2020

Το σχολείο ζητά προσφορές για μίσθωση λεωφορείου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ημερήσια εκδρομή στην Καλαμπάκα (Μουσείο Ελληνικής Παιδείας) και στα Τρίκαλα, την 1-4-2020, ημέρα Τετάρτη. Στην εκδρομή μετέχουν 36 μαθητές/τριες της Α’ τάξης και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί. Οι προσφορές γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι τις 18-2-2020 και ώρα 13.00 στο σχολείο, Αριστοτέλους & Πλάτωνος Αγριά. Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή. Τηλ.2428086864

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ03

Κατηγορία Ανακοινώσεις, Προσφορές εκδρομών-Προκηρύξεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρακτικό επιλογής τουριστικού πρακτορείου για την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της B & Γ τάξης στα Ιωάννινα

Συγγραφέας: Γυμνάσιο Αγριάς Ν.Μαγνησίας στις 27 Φεβρουαρίου 2019

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

Κατηγορία Προσφορές εκδρομών-Προκηρύξεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Προκήρυξη μίσθωσης λεωφορείου για σχολική εκδρομή

Συγγραφέας: Γυμνάσιο Αγριάς Ν.Μαγνησίας στις 13 Φεβρουαρίου 2019

Το σχολείο ζητά προσφορές για μίσθωση λεωφορείου προκειμένου να μεταβεί στην Καλαμπάκα – Μετέωρα-Τρίκαλα. Μετέχουν στην εκδρομή 35 μαθητές της Α τάξης και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί. Οι προσφορές γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι τις 21-2-2019 και ώρα 13.00 στο σχολείο, Αριστοτέλους & Πλάτωνος Αγριά. Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή. Τηλ.2428086864

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ03

Κατηγορία Προσφορές εκδρομών-Προκηρύξεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3+

Συγγραφέας: Γυμνάσιο Αγριάς Ν.Μαγνησίας στις 10 Ιανουαρίου 2019

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Αγριάς  προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια έγχρωμου φωτοτυπικού Α3+ σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές (το πρωτότυπο έγγραφο εδώ): 

1 2

Κατηγορία Προσφορές εκδρομών-Προκηρύξεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σχολική εκδρομή

Συγγραφέας: Γυμνάσιο Αγριάς Ν.Μαγνησίας στις 25 Απριλίου 2018

Το Γυμνάσιο Αγριάς ζητά προσφορές για μίσθωση λεωφορείων, προκειμένου να μεταβεί στα Καλά Νερά Νοτίου Πηλίου, την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018. Στην εκδρομή μετέχουν περίπου 120 μαθητές  και συνοδοί. Οι προσφορές γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι την Τετάρτη 2-5-2018 και ώρα 13.00 στο σχολείο, Αριστοτέλους & Πλάτωνος, Αγριά. Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή. Τηλ.2428086864

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ03

Κατηγορία Γενικά, Προσφορές εκδρομών-Προκηρύξεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σχολική εκδρομή

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή της Γ’ τάξης

Συγγραφέας: Γυμνάσιο Αγριάς Ν.Μαγνησίας στις 22 Φεβρουαρίου 2018

Το Γυμνάσιο Αγριάς ζητά προσφορές για μίσθωση λεωφορείου, προκειμένου να μεταβεί στο Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Στην εκδρομή μετέχουν 35 μαθητές της Γ τάξης και 3 συνοδοί. Οι προσφορές γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι τις 1-3-2018 και ώρα 13.00 στο σχολείο, Αριστοτέλους & Πλάτωνος, Αγριά. Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή. Τηλ.2428086864

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ03

Κατηγορία Ανακοινώσεις, Προσφορές εκδρομών-Προκηρύξεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή της Β’ τάξης

Συγγραφέας: Γυμνάσιο Αγριάς Ν.Μαγνησίας στις 22 Φεβρουαρίου 2018

Το Γυμνάσιο Αγριάς ζητά προσφορές για μίσθωση λεωφορείου, προκειμένου να μεταβεί στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΗΣΙΣ της Θεσσαλονίκης. Στην εκδρομή μετέχουν 47 μαθητές της Β τάξης και 3 συνοδοί .Οι προσφορές γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι τις 1-3-2018 και ώρα 13.00, στο σχολείο, Αριστοτέλους & Πλάτωνος, Αγριά. Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή. Τηλ.2428086864

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ03

Κατηγορία Ανακοινώσεις, Προσφορές εκδρομών-Προκηρύξεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ τάξης

Συγγραφέας: Γυμνάσιο Αγριάς Ν.Μαγνησίας στις 22 Φεβρουαρίου 2018

Το Γυμνάσιο Αγριάς ζητά προσφορές για μίσθωση λεωφορείου, προκειμένου να μεταβεί στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΗΣΙΣ της Θεσσαλονίκης. Στην εκδρομή μετέχουν 48 μαθητές της Α τάξης και 3 συνοδοί. Οι προσφορές γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι τις 1-3-2018 και ώρα 13.00, στο σχολείο, Αριστοτέλους & Πλάτωνος, Αγριά. Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή. Τηλ.2428086864

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ03

Κατηγορία Ανακοινώσεις, Προσφορές εκδρομών-Προκηρύξεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »