Ωράριο

Το ωράριο λειτουργίας θα αναρτηθεί το επόμενο διάστημα από τη διεύθυνση του σχολείου.