Διευθύντρια του Γυμνασίου μας: ΤΟΛΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Σύλλογος διδασκόντων:

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛA
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΧΗΜΕΙΑ
ΜΑΛΑΜΟΥΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΝΤΟΥΜΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΣΙΝΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΣΛΑΜΠΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΖΤΟΥΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ