Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s Book: Unit 2 (σελ. 8-23), Unit 3 (σελ. 26-39), Unit 4 (σελ. 42-55), Unit 5 (σελ. 57-61, 64, 67, 71), Grammar (σελ. 145-151)

Workbook: Unit 2 (σελ. 8-20), Unit 3 (σελ.22-34), Unit 4 (σελ. 36-48), Unit 5 (σελ. 50-53)

Θρησκευτικά 

Ενότητες: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27(α΄ & β΄).

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ:

Ενότητα Α: Α1.1 – Α1.3 – Α1.4

Ενότητα Β: Β1.2 – Β2.1 – Β2.2 – Β3.1 (εκτός «οι λίμνες του κόσμου») – Β3.2 – Β3.4 – Β4.3 – Β5.1

Ενότητα Γ: Γ1.1 – Γ1.3 – Γ1.4

ΒΙΟΛΟΓΙΑ:

Κεφάλαιο 1: 1.2 – 1.3 – 1.4 , Κεφάλαιο 2: 2.4 , Κεφάλαιο 3: 3.4 , Κεφάλαιο 4: 4.4 ,

Κεφάλαιο 5: 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 , Κεφάλαιο 6: 6.1 – 6.3 – 6.4

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ενότητες 1-5:ολόκληρες

Ενότητα 6: εισαγωγικά κείμενα σελ 100-102/Β1 ,σελ.103/Δ, σελ.107-108:παράγραφος-πλαγιότιτλος

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ενότητα 2:

Κείμενο Α, σελ.14-16

Γ,σελ.18-19

 

Ενότητα 3:

Β,ετυμολογικά σελ.22-23

Γ, τόνοι και πνεύματα, σελ.24-25

 

Ενότητα 4:

Κείμενο Α,σελ.28-29

Β1,λεξιλ.πίνακας=η φωνή, σελ.30

Β2,ετυμολογικά, σελ.31-32

Γ,άρθρο, 2η κλίση ουσιαστικών, προσωπικές αντωνυμίες, σελ.32-35

 

Ενότητα 5:

Β1,λεξιλογ.πίνακας=η γη, σελ.39

Γ, ενεστώτας ειμί και ενεστ.-μέλλοντας λύω, σελ.41-43

 

Ενότητα 6:

Κείμενο Α, σελ.44-46

Β1,πίνω, σελ.47

Γ, 1η κλίση ουσιαστικών, σελ.50-51

 

Ενότητα 7:

Κείμενο Α, σελ.52-54

Γ, αύξηση, παρατατικός ειμί, παρατατικός –αόριστος λύω, σελ.57-59

 

Ενότητα 8:

Β1,ελεύθερος, σελ.63

Γ, δευτερόκλιτα επίθετα, σελ.65-66

 

Ενότητα 9:

Β1, ο πατήρ, σελ.71

Γ, αναδιπλασιασμός, παρακείμενος-υπερσυντέλικος λύω, σελ.73-75

 

Ενότητα 11:

Κείμενο Α, σελ.82-84

Β1, η πόλις, σελ.84-85

Γ, υποκείμενο-αντικείμενο-κατηγορούμενο, σελ.86-89

 

Ενότητα 12:

Γ, η δύναμις- ο ιππεύς, σελ.95

 

 

Παρατηρήσεις:

  • Να ξέρετε το λύω σε όλους τους χρόνους της οριστικής.
  • Παράλληλα με τη μελέτη της θεωρίας, να κάνετε τις αντίστοιχες ασκήσεις του βιβλίου για εξάσκηση.
  • Καλό διάβασμα!

 

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s Book: Unit 1 (σελ. 2-12), Unit 2 (σελ. 14-17, 23-24), Unit 3 (σελ. 26-36), Unit 4 (σελ. 37-41, 47), Grammar (σελ. 168-174)

Workbook: Unit 1 (σελ. 2-9), Unit 2 (σελ. 11-21), Unit 3 (σελ. 23-29), Unit 4 (σελ. 30-39), Irregular Verbs (σελ. 130)

Ιστορία:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

I. 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
II.1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του
2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717): Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:

I. 1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ’ και η αυγή της Νέας Εποχής
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
II.1. Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία
2. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους «δυνατούς»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:
I.
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)
2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών
II.1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
2. Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
III. 1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
2. Η Άλωση της Πόλης

Θρησκευτικά:

Ενότητες: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32

ΧΗΜΕΙΑ:

Ενότητα 1: 1.2 – 1.3

Ενότητα 2: 2.2 – 2.2.1 – 2.2.2 – 2.3 – 2.3.1 – 2.3.2 – 2.3.3 – 2.6 – 2.6.1 – 2.6.2 – 2.7 – 2.8 ( εκτός «αναπαράσταση ατόμων και μορίων») – 2.9 – 2.11

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ:

Ενότητα 1. Μάθημα : 1 – 3

Ενότητα 2. Μάθημα : 9 – 12 – 14 – 15 – 16 – 19 – 21 – 22 – 24

Ενότητα 3. Μάθημα : 26 – 27 – 30 – 32 – 33

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ενότητα 1:

Κείμενο Α, σελ.8-10

 

Ενότητα 2:

Κείμενο Α,σελ.14-16

Β1,λεξιλογικός πίνακας= λέγω, σελ.17-18

Γ, συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ΄κλίσης, σελ.19-21

 

Ενότητα 3:

Κείμενο Α, σελ.22-23

Β1,λεξιλογικός πίνακας= κοσμέω-ω, σελ.24-25

Β2, ετυμολογικά, σελ.25-26

Γ, συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ΄κλίσης, σελ.26-27

 

Ενότητα 4:

Β2, ετυμολογικά, σελ.34-35

Γ, γ΄κλίση επιθέτων, σελ.35

Υποτακτική ενεστώτα και αορίστου, σελ.35-37

 

Ενότητα 5:

Β1, λεξιλογ.πίνακας=άγω, σελ.40-41

Β2, ετυμολογικά, σελ.41

Γ1, υποτακτική ειμί και παρακειμένου, σελ.42

Γ2,απρόσωπη σύνταξη, σελ.42

 

Ενότητα 6:

Β1,λεξιλογικός πίνακας=πείθω, σελ.47-48

Γ, επίθετα γ΄κλίσης, σελ.49-50

 

Ενότητα 7:

Κείμενο Α, σελ.52-53

Γ, ευκτική ενεστώτα, μέλλοντα, αορίστου, σελ.56-57

 

 

Ενότητα 8:

Γ1, ευκτική του ειμί και παρακειμένου, σελ.64

Γ2, άμεσο και έμμεσο αντικείμενο, σελ.65

 

Ενότητα 9:

Γ, σύνταξη-μετοχές, σελ.73-74

 

Ενότητα 11:

Γ, προστακτική ενεστώτα και αορίστου, σελ.88

 

Ενότητα 12:

Γ, προστακτική ενεστώτα ειμί και παρακειμένου, σελ.95

 

Ενότητα 13:

Γ, υποτακτική ενεστώτα-αορίστου-παρακειμένου μέσης φωνής, σελ. 103.

 

Παρατηρήσεις:

  • Εκτός από τα κείμενα να μελετήσετε και τις αντίστοιχες ερωτήσεις.
  • Εκτός από τη θεωρία να μελετήσετε και τις αντίστοιχες ασκήσεις
  • Να μελετήσετε το συντακτικό πάνω στα κείμενα και να προσέξετε: ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία/τελικό-ειδικό απαρέμφατο/ άμεσο-έμμεσο αντικείμενο/ κατηγορηματικές μετοχές-επιρρηματικές-συνημμένες απόλυτες/υποκείμενο-αντικείμενο-κατηγορούμενο/απρόσωπη σύνταξη και δοτική προσωπική.
  • Το ρ.λύω να το ξέρετε σε όλες τις εγκλίσεις, όπως επίσης και τα συμφωνόληκτα ρήματα πείθω, γράφω,πράττω.
  • Το ρ.λύομαι να το ξέρετε σε όλους τους χρόνους της οριστικής και σε όλους τους χρόνους της υποτακτικής, όπως επίσης και τα ρήματα πείθομαι, πράττομαι, γράφομαι στις ίδιες εγκλίσεις.

 


Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

΄Γ Βιολογία

1.2

4.1 , 4.2 , 4.3

5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.5 , 5.6

6.1 , 6.2 , 6.3

Γ Γερμανικά

Βιβλίο:Κεφ. 1,2

Βιβλίο ασκήσεων:Κεφ1,2

Γραμματική:Modalverben, Παραθετικά επιθέτων, war-hatte ,Παρακείμενος ρημάτων, in,auf,mit dem Bus, Auto, Schiff, mit der Bahn

Γ Γαλλικά

Action.fr.3

U1/U2 +τις ερωτήσεις κατανόησης ( σελ. 28-29/ 48-49 )

Dictee: U1:εισαγωγή και εικόνες 2,3/8,9

…………U2:εισαγωγή και τις πρώτες 6 εικόνες

Για ασκήσεις οι 3 φωτοτυπίες που δόθηκαν:

Passe Compose / la negation / Futur simple

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s Book: Unit 1 (σελ. 2-12), Unit 2 (σελ. 13-24), Unit 3 (σελ. 25-36)

Workbook: Unit 1 (σελ. 3-10), Unit 2 (12-24), Unit 3 (σελ. 26-31)

Grammar: Present Simple – Present Continuous, Past Simple – Past Continuous, Present Perfect – Present Perfect Continuous, Gerunds – Infinitives

 

Φυσική:

Κεφάλαιο 1: 1.2, 1.4 ,1.6

Κεφάλαιο 2: Όλο

Κεφάλαιο 4:Όλο

Κεφάλαιο 5: 5.1, 5.2, 5.3

Ιστορία:

 Ενότητες: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10,  17, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34. 

Θρησκευτικά:

Ενότητες: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 26.

ΧΗΜΕΙΑ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Κεφάλαιο 1 ΟΞΕΑ, Κεφάλαιο 2 : ΒΑΣΕΙΣ, Κεφάλαιο 3: ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ,Κεφάλαιο 4: ΑΛΑΤΑ ( εκτός του 4.2)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Κεφάλαιο 1: ΠΕΡΙΟΔ. ΠΙΝΑΚΑΣ,Κεφάλαιο 2: ΑΛΚΑΛΙΑ,Κεφάλαιο 3: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Κ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ( εκτός του 3.3)Κεφάλαιο 4: ΑΝΘΡΑΚΑΣ (εκτός του 4.6) ,Κεφάλαιο 6: ΑΛΟΓΟΝΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 1.1 και 1.3