Σχολικός Κανονισμός

Διαβάστε το σχολικό κανονισμό όπως διαμορφώθηκε τον Μάρτιο του 2021 με τη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας και την έγκριση της συντονίστριας εκπαιδευτικού έργου εκ μέρους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και