Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 2010-2011 | Ανθρώπινα Δικαιώματα | Προστασία Ορεινών Οικοσυστημάτων

Υπεύθυνη Προγράμματος: Σταματάκη Χαρά ΠΕ0404

Συνεργαζόμενοι Καθηγητές:

  • Καλαϊτζίδου Σοφία ΠΕ01
  • Κρεμόνα Θηρεσία ΠΕ02
  • Τσαβαλάς Ανδρέας ΠΕ17