ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

Δάσκαλε κράτα γερά!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οκτ 20184Λήψη αρχείου

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Οκτ 20184Λήψη αρχείου

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2018-2019

Οκτ 20184Λήψη αρχείου

Σχολικός Κανονισμός Γυμνασίου Κλειτορίας

Σεπ 20139

Το σχολείο είναι μια οργανωμένη κοινότητα μέσα στην οποία μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, κηδεμόνες και τοπικοί φορείς συνεργάζονται αρμονικά και με αμοιβαίο σεβασμό, ώστε να επιτύχουν την εξασφάλιση θετικού παιδαγωγικού κλίματος και να μεγιστοποιήσουν έτσι τις δυνατότητες επίτευξης των στόχων του σχολείου, όπως:

1) Οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τα διδακτικά αντικείμενα

2) Επίτευξη της ατομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών.

2) Δημιουργία υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών.

Η ύπαρξη κανόνων και η τήρησή τους διασφαλίζει την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του έργου του σχολείου και βοηθά τους μαθητές να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από την εκπαιδευτική διαδικασία αναδεικνύοντας τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, παρατίθενται κάποιοι κανονισμοί, απαραίτητοι για τη σωστή οργάνωση της σχολικής ζωής:

  • ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

v     Η έγκαιρη προσέλευση και η συμμετοχή όλων των μαθητών στην πρωινή σύναξη, κατά την οποία γίνονται ανακοινώσεις, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Θα πρέπει λοιπόν, όλοι οι μαθητές να προσέρχονται νωρίτερα από την ώρα που χτυπάει το κουδούνι (8:00 π.μ.) 

v     Η έγκαιρη προσέλευση στην τάξη όλων ανεξαιρέτως των μαθητών και μαθητριών είναι βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση του ήρεμου παιδαγωγικού κλίματος και την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος. Δικαιολόγηση απουσίας την πρώτη ώρα γίνεται μόνο σε περίπτωση ανώτερης βίας (π.χ. καιρικές συνθήκες, καθυστέρηση μεταφορικού μέσου).

  • ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

v     Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες (σχολικές, εθνικές, θρησκευτικές γιορτές, αθλητικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και άλλες δράσεις και δραστηριότητες) αποτελεί ηθική υποχρέωσή τους και συμβάλλει στη διαμόρφωση καλού κλίματος και την ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας.

v     Η μη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αυτονόητο αποκλεισμό τους και από τις υπόλοιπες κοινές δράσεις του σχολείου (π.χ. ομαδικές εκδρομές).

  • ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

v     Ο σχολικός χώρος και τα μέσα που διαθέτει χρησιμοποιούνται από όλους και η καλή ποιότητα είναι ευθύνη όλων μας. Επομένως κρίνεται απαραίτητος ο σεβασμός των αιθουσών, των εργαστηρίων και γενικότερα όλων των χώρων του σχολικού συγκροτήματος και οι προστασία τους από ζημιές και ασχήμιες.

v     Επιπλέον, απαιτείται προσεκτική χρήση της σχολικής περιουσίας η οποία πρέπει να παραδοθεί στους επόμενους μαθητές καλύτερη από ότι την παραλάβαμε.

 

  • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΦΟΙΤΗΣΗ

v     Οι γονείς δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλουν και οι ίδιοι να ενημερώνουν το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του στο σχολείο.

v     Η φοίτηση των μαθητών στο σχολείο πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική διαφορετικά δημιουργούνται κενά στους μαθητές, που επηρεάζουν αρνητικά την επίδοση και την πρόοδό τους. Οι απουσίες από μάθημα πρώτης, ενδιάμεσης ή τελευταίας ώρας είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά.

v     Στο πλαίσιο της σχολικής ζωής οι μαθητές πρέπει να έχουν δημοκρατική συμπεριφορά, να σέβονται τους κανόνες του σχολείου, τους συμμαθητές, τους καθηγητές και τη σχολική περιουσία, να επιδιώκουν την ισότιμη συμμετοχή τους, να προστατεύουν τα δικαιώματά τους, αλλά και να αναλαμβάνουν με ευσυνειδησία τις υποχρεώσεις τους.

v     Δεν επιτρέπονται στο χώρο του σχολείου συμπεριφορές  που δείχνουν έλλειψη σεβασμού προς την προσωπικότητα των υπολοίπων μελών της σχολικής κοινότητας (π.χ. λεκτική ή σωματική βία, ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ίδιων και άλλων, επιθετική ή απρεπής συμπεριφορά κ.α.) καθώς και έλλειψη σεβασμού στη σχολική περιουσία. Επίσης, η εμφάνιση των μαθητών στο σχολείο πρέπει να συμφωνεί με την ιδιότητά τους ως μαθητές.

v     Για να είναι αποτελεσματική η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει η συνεργασία καθηγητών μαθητών να γίνεται σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης. Στην τάξη  πρέπει να επικρατεί ήρεμο κλίμα και συνθήκες ευταξίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η αταξία και οι δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με το μάθημα δεν επιτρέπουν ούτε στον καθηγητή να πραγματοποιήσει ένα άρτιο μάθημα αλλά ούτε και στους μαθητές να παρακολουθήσουν, καθώς η προσοχή όλων διαταράσσεται και η τάξη αποδιοργανώνεται.

v     Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωναΕΝΤΟΣ του σχολικού χώρου (αίθουσες, διάδρομοι, προαύλειος χώρος) και κατά τη διάρκεια καμιάς σχολικής εκδήλωσης (εορτή, σχολικός περίπατος κλπ).  Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας στην τσάντα του ή στην τσέπη του (μόνο για λόγους ασφαλείας).

v     Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα των μαθητών στο χώρο του σχολείου.

v     Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρά τα σχολικά βιβλία τα οποία τους δύνονται στην αρχή του έτους και οφείλουν να τα επιστρέψουν σε άριστη κατάσταση στο τέλος της (πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης βιβλίων), πλην εκείνων που προβλέπεται η χρήση τους για όλα τα έτη της σχολικής ζωής και γι αυτά ενημερώνονται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.

          Κανονισμός Βιβλιοθήκης – Εργαστηρίου Πληροφορικής

v     Οι μαθητές μπορούν να δανείζονται βιβλία από την βιβλιοθήκη του σχολείου έως 1 μήνα και υποχρεούνται να τα επιστρέφουν σε άψογη κατάσταση.

v      Οι Η/Υ χρησιμοποιούνται μόνο για σχολική έρευνα και εργασία. Για να διαφυλαχτεί η καλή λειτουργία των Η/Υ απαγορεύονται οι αλλαγές στις ρυθμίσεις, η λήψη προγραμμάτων, οι εγκαταστάσεις, απεγκαταστάσεις,  αλλαγές προγραμμάτων και οτιδήποτε δεν είναι σύμφωνο με τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα του εκπαιδευτικού πληροφορικής ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του εργαστηρίου.

 Ημερήσιες και πολυήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις.

v       Οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις του σχολείου έχουν εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, κοινωνικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα .

v      Η συμμετοχή όλων των μαθητών και μαθητριών γίνεται μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

v      Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν απαρέγκλιτα το γενικό πρόγραμμα  και τις οδηγίες των συνοδών καθηγητών.

v      Απομάκρυνση μαθητή από την ομάδα επιτρέπεται μόνο με άδεια του αρχηγού της εκδρομής, για λόγους ασφάλειας . Δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις και συναντήσεις με εξωσχολικούς χωρίς την άδεια των συνοδών καθηγητών.

v      Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να είναι άψογη και να  τιμά τους ίδιους και το σχολείο (Αποκλείονται συμπεριφορές που δείχνουν ασέβεια προς τους πολίτες και τους υπαλλήλους των χώρων επίσκεψης, επιθετική συμπεριφορά, ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ίδιων και άλλων, πρόκληση ζημιών στα μέσα μεταφοράς, τα καταλύματα και τους επισκεπτόμενους χώρους, κ.λ.π.)Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων