ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

Δάσκαλε κράτα γερά!

Σχολείο Ανάδοχος Παιδιού.Κάναμε την αλληλεγγύη πράξη.

Φεβ 201924

Το Γυμνάσιο Κλειτορίας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αναδοχής Παιδιού της ActionAid» υιοθετώντας την 6χρονη Νyiransabimama (βλ.φωτογραφία) από την Ρουάντα της Αφρικής και αποδεικνύει πως «Αν θέλεις να κάνεις τον κόσμο καλύτερο, γίνε μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος!». 

Μαθητικές εκλογές 2018-2019.Βήμα-βήμα προς τη Δημοκρατία!

Φεβ 201924

Ανακαλύψεις-Αναγέννηση-Ανθρωπισμός

Μαΐ 20183

Εργασία του μαθητή Σκάρπα Μιχαήλ στο μάθημα της Β΄τάξης «Ιστορία».ΟΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ο πολιτισμός του Βυζαντίου»

Μαΐ 20182

Εργασία των μαθητών της Β΄τάξης: Τσούτσα Γεωργίου και Σπανού Παναγιώτη.Ο πολιτισμός του Βυζαντίου

Ξεστραβώσου!Μάθε τα δικαιώματά σου…

Οκτ 201711

ΟΔΗΓΟΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ

Δεκαπενταμελές Συμβούλιο Γυμνασίου Κλειτορίας 2017-2018.

Οκτ 201711

Πρόεδρος : Αγγελική Τεμπέλη, μαθήτρια Β΄τάξης.

Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Καρατζιάς, μαθητής Β΄τάξης.

Γραμματέας: Τζούλι Τούσα, μαθητής Β΄τάξης.mathitikes_koinotites

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2017-2018

Οκτ 20178
 

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στη Σχολική Μονάδα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ :       

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
 • ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

 


Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στη Σχολική Μονάδα «ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ».

 1. Εισαγωγή

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση από άποψη σεισμικότητας στην Ευρώπη και την έκτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η μείωση των επιπτώσεων των σεισμών μπορεί να επιτευχθεί όταν οι πολίτες έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας που πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό. Σε ότι αφορά στη σχολική κοινότητα, καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους.

Στην κατεύθυνση της εκπόνησης του Αντισεισμικού Σχεδιασμού της σχολικής μας μονάδας για το παρόν σχολικό έτος θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

 • σύνταξη ή/και επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου
 • διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό
 • ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

 

 1. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό

Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης  του Γυμνασίου  Κλειτορίας, το οποίο ευρίσκεται στην περιοχή «Κλειτορία» του Δήμου Καλαβρύτων, συντάχθηκε το Σεπτέμβριο του 2017. με ευθύνη της Διευθύντριας κας Φωτεινής Δημακοπούλου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφορά στη σχολική περίοδο 2017-2018

Το Σχέδιο αυτό, το οποίο περιγράφει τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό), θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ενέργειες που αφορούν στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας σχετίζονται και με τις αντίστοιχες ενέργειες των ακόλουθων συστεγαζόμενων στο συγκεκριμένο κτίριο σχολικών μονάδων:

α. Λύκειο Κλειτορίας.

Για το λόγο αυτό με ευθύνη των Διευθυντών θα συζητηθούν τα κοινά θέματα των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και θα ληφθούν, όπου απαιτείται, αποφάσεις για κοινές δράσεις π.χ. διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας.

    Την ευθύνη σύνταξης του παρόντος Σχεδίου και συντονισμού των ενεργειών για την εφαρμογή του έχει:

 1. Η Διευθύντρια του Σχολείου μας, η οποία στη συνέχεια θα το υποβάλει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρμογής του Σχεδίου και κυρίως για το μέρος των ενεργειών που τους αναλογούν, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε σεισμικό συμβάν ή άσκηση ετοιμότητας.
 3. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συμμετέχει στις δοκιμαστικές εφαρμογές του Σχεδίου και κάνει σχετικές προτάσεις για την επικαιροποίηση και τη βελτίωσή του.
 4. Ο Σύλλογος Διδακόντων ενέκρινε μετά από πρόταση της Διευθύντριας τη σύνθεση των ομάδων εργασίας που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο και οι οποίες θα μεριμνήσουν για τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στο Σχολείο μας.

Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό του σχολείου:

 • ενημερώνονται για το Σχέδιο και το μελετούν ώστε να γνωρίζουν τα καθήκοντά τους
 • εκπαιδεύονται και εκπαιδεύουν τους μαθητές σχετικά με τις ενέργειες που προβλέπονται για την εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό, συμμετέχοντας στις προβλεπόμενες ασκήσεις ετοιμότητας
 • μεριμνούν για τη βελτίωση του Σχεδίου κάνοντας σχετικές προτάσεις.

 

Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των σεισμικών συμβάντων, στο παρόν Σχέδιο προβλέπονται οι ακόλουθες ομάδες εργασίας:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Γενικός Υπεύθυνος Προσεισμικά:

–       Ευθύνη υλοποίησης του Αντισεισμικού Σχεδιασμού.

–       Μέριμνα εκπόνησης του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης στην αρχή κάθε σχολικού έτους και συντονισμού όλων των σχετικών ενεργειών.

–       Μέριμνα για ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και προετοιμασία του προσωπικού και των μαθητών.

–       Ευθύνη πραγματοποίησης των Ασκήσεων Ετοιμότητας, καταγραφής τους στο Ημερολόγιο του Σχολείου και αποτίμησής τους.

–       Λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν.

–       Γνωστοποίηση στους γονείς και κηδεμόνες της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση σεισμού. Ενημέρωσή τους για τον χώρο καταφυγής, και την παραλαβή  των παιδιών τους, εάν αποφασιστεί διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

–       Ενημέρωση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την εκπόνηση του Σχεδίου, μετά από συζήτηση και έγκρισή του από τον Σύλλογο Διδασκόντων με την έναρξη του σχολικού έτους.

–       Ενημέρωση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας στο τέλος κάθε σχολικού έτους.

Φωτεινή Δημακοπούλου-Διευθύντρια
Μετασεισμικά:

– Συντονισμός όλων των σχετικών ενεργειών για τη μετασεισμική  εφαρμογή του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.

– Επικοινωνία με την Προϊσταμένη Αρχή ή άλλους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς για αλληλοενημέρωση.

– Ενημέρωση του προσωπικού για τις ενέργειες διαχείρισης που θα ακολουθηθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Προϊσταμένης Αρχής.

–       Μέριμνα για υλοποίηση των αποφάσεων των αρμοδίων υπηρεσιών (Προϊσταμένη Αρχή, Δήμος, Περιφέρεια κ.ά.).

–       Συντονισμός της μετακίνησης των μαθητών σε άλλο προεπιλεγμένο χώρο καταφυγής, εάν και εφόσον το προαύλιο του σχολείου δεν είναι κατάλληλο.

– Εφαρμογή άλλων λύσεων επικοινωνίας που έχουν προεπιλεγεί (π.χ. αγγελιοφόρος) σε περίπτωση που οι γραμμές τηλεφωνίας τεθούν εκτός λειτουργίας μετά από έναν ισχυρό σεισμό.

– Μέριμνα για αποτίμηση της Διαχείρισης του συμβάντος και επικαιροποίηση του Σχεδιασμού.

2 Ομάδα Σύνταξης Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης

 

Προσεισμικά:

– Σύνταξη ή Επικαιροποίηση του Σχεδίου του Σχολείου.

–                  Διενέργεια τακτικού ελέγχου των χώρων και καταγραφή των ελλείψεων σχετικά με την τήρηση βασικών προϋποθέσεων όπως:

–        Επισήμανση των οδεύσεων διαφυγής  και των εξόδων του κτιρίου.

–        Εξασφάλιση της πρόσβασης στις οδούς διαφυγής και τις εξόδους.

–        Προμήθεια απαραίτητων εφοδίων όπως: βασικά είδη παροχής πρώτων βοηθειών, τηλεβόας κ.λπ.

–        Επισήμανση και άρση των επικινδυνοτήτων στους χώρους του σχολείου.

–        Ανάρτηση του Σχεδίου στις αίθουσες, στους διαδρόμους κ.λπ.

–                      Επιλογή του κύριου και του δευτερεύοντα χώρου καταφυγής.

–       Μέριμνα σε ότι αφορά στην ενημέρωση για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, σε συνεργασία με το Διευθυντή.

–       Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας για σεισμό.

–       Αποτίμηση Ασκήσεων  Ετοιμότητας.

–       Υποβολή προτάσεων για επικαιροποίηση του Σχεδιασμού στον Διευθυντή του Σχολείου.

–            Συνεχής μέριμνα για επικαιροποίηση των γνώσεων των μελών της Ομάδας.

Ελένη Κατσούλη, κλ.ΠΕ03-Μαθηματικός

 

Αναστασόπουλος Ιωάννης, κλ.ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής &

 

Νικολακόπουλος Ευθύμιος , κλ.ΠΕ01-Θεολόγος

  Μετασεισμικά:

–       Αποτίμηση της Διαχείρισης του συμβάντος και υποβολή προτάσεων για Επικαιροποίηση του Σχεδιασμού.

3 Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

 

Προσεισμικά:

–                       Ενημέρωση των μελών της Ομάδας, κατά προτεραιότητα, για θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.

–          Μέριμνα για ενημέρωση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών (σε συνεννόηση με τον Διευθυντή).

–                       Μέριμνα   για  την   πληρότητα  του φαρμακευτικού υλικού και   ενημέρωση του Διευθυντή για την ανάγκη προμήθειας απαραίτητων υλικών.

–          Προμήθεια Ειδών Πρώτων Βοηθειών.

–                       Ενημέρωση σχετικά με το χώρο αποθήκευσης του φαρμακευτικού υλικού της σχολικής μονάδας.

Αναστασόπουλος Ιωάννης, κλ.ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής &Νικολακόπουλος Ευθύμιος , κλ.ΠΕ01-Θεολόγος
Μετασεισμικά:

–          Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε όσους  έχουν υποστεί μικροτραυματισμούς.

–          Ενημέρωση του Διευθυντή για τους τυχόν τραυματισμούς ώστε να επικοινωνήσει με  το Ε.Κ.Α.Β., εάν και εφόσον απαιτηθεί.

4 Ομάδα Πυρασφάλειας Προσεισμικά:

–         Ενημέρωση σχετικά με τα μέσα πυροπροστασίας  και τη χρήση τους.

–         Προμήθεια των απαραίτητων μέσων πυροπροστασίας  και μέριμνα για την τοποθέτησή τους στο σχολικό κτίριο.

–            Συντήρηση των συστημάτων πυροπροστασίας (π.χ. αναγόμωση των πυροσβεστήρων κ.λπ.).

–         Μέριμνα για την ενημέρωση των συναδέλφων τους σε θέματα πυροπροστασίας και τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή.

Κέφαλου Μαρία, κλ.ΠΕ04.04-Βιολόγος

 

Χρονοπούλου Χαρίκλεια, κλ.ΠΕ 02-Φιλόλογος

 

Μετασεισμικά:

–           Κατάσβεση μικροεστιών πυρκαγιάς και ενημέρωση του Διευθυντή για να καλέσει την Πυροσβεστική, έχοντας πάντοτε υπόψη ότι προέχει η ατομική ασφάλεια.

Όποιος είναι πλησιέστερα στην εστία.
5 Ομάδα Ελέγχου Δικτύων

Προσεισμικά:

–              Γνώση της θέσης των κεντρικών διακοπτών ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, καθώς και της διαδικασίας διακοπής της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης.

–              Σύνταξη προτάσεων προς το Διευθυντή ώστε να γίνει προμήθεια  κατάλληλου εξοπλισμού μόνωσης (εάν δεν υπάρχει ήδη), όπως μονωτικά γάντια κ.ά.

Αγγελακόπουλος Νικόλαος, κλ.ΠΕ20-Πληροφορικής
Μετασεισμικά:

–          Μέριμνα για διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης και ενημέρωση του Διευθυντή.

   

Ομάδα φύλαξης αρχείου σχολείου

Προσεισμικά: Αποθήκευση ηλεκτρονικών αρχείων σε ηλεκτρονική συσκευή (ανά τακτικά χρονικά διαστήματα.

Κατά τη διάρκεια του σεισμού: απομάκρυση των βιβλίων του σχολείου από το γραφείο της Διεύθυνσης, φύλαξη σε ασφαλές μέρος και παράδοση στην Διεύθυνση ή στο Δήμο.

Αγγελακόπουλος Nικόλαος, κλ.ΠΕ20-Πληροφορικής

 
6 Υπεύθυνοι Τμημάτων Προσεισμικά:

–        Δημιουργία καταλόγου με τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του τμήματός τους (επίθετο, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας κ.ά.), τα εφεδρικά πρόσωπα επικοινωνίας κ.λπ.

 

Υπεύθυνοι τμημάτων

7 Ομάδα Υποστήριξης  ΑμεΑ Προσεισμικά:

– Ενημέρωση όλου του προσωπικού για το ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα και τις ανάγκες του Ατόμου με Αναπηρία.

– Συζήτηση με το Άτομο για τις ενέργειες προστασίας που πρέπει να κάνει σε περίπτωση καταστροφικού σεισμικού γεγονότος.

–          Σχεδιασμός της διαδικασίας υποστήριξής του κατά τη διάρκεια της εκκένωσης και ενημέρωση του Διευθυντή για τυχόν ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου.

–          Ενημέρωση του προσωπικού για τις ενέργειες που προβλέπονται στο Σχολικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και αφορούν στο ΑμεΑ.  Όλο το προσωπικό του σχολείου πρέπει να γνωρίζει:

–           σε ποια αίθουσα βρίσκεται το Άτομο με Αναπηρία,

–           τις ανάγκες του Ατόμου με Αναπηρία

–           τη διαδικασία εκκένωσης που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Χρονοπούλου Χαρίκλεια, ΠΕ02-Φιλόλογος
Μετά την Καταστροφή:

– Υποστήριξη του Ατόμου με Αναπηρία κατά τη διάρκεια της εκκένωσης και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο χώρο καταφυγής.

Όλο το προσωπικό

 

Ο  Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Κλειτορίας, αφού μελέτησε το χώρο, τις συνθήκες λειτουργίας και τις ιδιαιτερότητες του σχολικού συγκροτήματος και του κτηρίου(ισόγειο κτήριο), στο οποίο στεγάζεται κατάρτισε το παρόν σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και αντισεισμικής προστασίας.

Οι αίθουσες, τα εργαστήρια, τα γραφεία, και οι υπόλοιποι χώροι του σχολείου έχουν καταγραφεί στο αντίστοιχο σκαρίφημα της κάτοψης του ισογείου (βλ. Παράρτημα). Στα σκαριφήματα αυτά έχει επίσης οριστεί η σειρά εκκένωσης των αντίστοιχων χώρων. Τα προαναφερθέντα σκαριφήματα καθώς και λεπτομερείς οδηγίες ενεργειών του καθηγητή σε περίπτωση σεισμού έχουν αναρτηθεί σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια και τα γραφεία του σχολείου.

Επίσης έχουν ενημερωθεί όλοι οι καθηγητές του σχολείου σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι μαθητές του σχολείου έχουν ενημερωθεί ανά τμήμα από τον υπεύθυνο καθηγητή του κάθε τμήματος, για το φαινόμενο του σεισμού και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα σεισμό.

Στους γονείς θα σταλεί σχετική ενημερωτική επιστολή (βλ. Παράρτημα ).

Για διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων το παρών Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών έχει αναρτηθεί και στη διεύθυνση του σχολικού ιστολογίου  (https://blogs.sch.gr/gym-k-kl/author/gym-k-kl/ )

  Προγραμματίστηκαν τρεις ( 3 ) ασκήσεις ετοιμότητας – εκκένωσης του σχολικού κτηρίου για περίπτωση σεισμού, μία σε κάθε σχολικό τρίμηνο, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν οι μαθητές και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου την απαραίτητη αντισεισμική στάση και συμπεριφορά.

 

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

Ενέργειες Εκπαιδευτικών και Διοίκησης 

 • Διατηρούν την ψυχραιμία τους.
 • Ζητούν από τους μαθητές τους να καλυφθούν κάτω από τα θρανία τους, κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, δίνοντας την οδηγία: «Παιδιά καλυφθείτε – Σεισμός». Οι ίδιοι προφυλάσσονται με τον ίδιο τρόπο κάτω από την έδρα.
 • Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού, σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας την ώρα της δόνησης. Πιο συγκεκριμένα εάν δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν στο χώρο που βρίσκονται, γονατίζουν στο μέσον του χώρου όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.
 • Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.

 

Ενέργειες Μαθητών

 • Καλύπτονται αμέσως κάτω από τα θρανία τους κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, εάν την ώρα του σεισμού βρίσκονται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού (π.χ. διάδρομο, τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας. Εάν στο χώρο που βρίσκονται δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν, γονατίζουν στο μέσον του χώρου όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.
 • Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.
 • Παραμένουν στον αύλειο χώρο, μακριά από τις όψεις του κτηρίου, εάν βρίσκονται στο προαύλιο κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης.

 

Ενέργειες Επισκεπτών

 • Εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας που προαναφέρθηκαν, ανάλογα με το χώρο που βρίσκονται.

 

Πρόβλεψη καθημερινών ενεργειών, προληπτικά μέτρα και άρση επικινδυνοτήτων

 

Απαραίτητη καθημερινή ενέργεια για την ασφαλή εκκένωση όλων των χώρων του σχολείου από μαθητές και διδάσκοντες, καθ΄όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Υπεύθυνοι για το θέμα αυτό είναι οι εφημερεύοντες καθηγητές.

Αποφασίστηκε η απομάκρυνση των θρανίων όσο είναι δυνατόν από τις πλευρές των αιθουσών που έχουν γυάλινα παράθυρα, ώστε πιθανός θρυμματισμός και πτώση υαλοπινάκων να μην προκαλέσει τραυματισμούς στους μαθητές.

 

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018 έγινε έλεγχος των υπαρχόντων πυροσβεστήρων, έγιναν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Επίσης οργανώθηκε και εφοδιάστηκε το σχολικό φαρμακείο με τα απαραίτητα υλικά.

 

Ορίστηκε ότι ο χώρος συγκέντρωσης που  θα είναι το γήπεδο καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) και ο γύρω από αυτό χώρος προς τη μεριά της κεντρικής εισόδου και εξόδου του σχολείου καθώς και ο β΄χώρος καταφυγής.(  βλέπε παράτημα Β)

 

Πρόβλεψη διαφορετικών σεναρίων εκτάκτων αναγκών

 

 1. Σεισμός κατά τη διάρκεια διδακτικής ώρας

 

Όταν εκδηλωθεί η σεισμική δόνηση και εφόσον αυτό είναι εφικτό, θα δοθεί από το γραφείο του διευθυντή ή των καθηγητών το Σήμα Επιβεβαίωσης Γεγονότος Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο είναι το επαναλαμβανόμενο χτύπημα του κουδουνιού επί 3 συνεχόμενες φορές και παρατεταμένα επί 3 δευτερόλεπτα κάθε χτύπημα. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο π.χ. λόγω διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τότε αν χρειαστεί να ειδοποιηθούν οι αίθουσες διδασκαλίας, αυτό μπορεί να γίνει με το χειροκίνητο κουδούνι ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.

 

  Κατά την εκδήλωση του σεισμού (αν ο σεισμός γίνει αντιληπτός απ’ τον καθηγητή ή ακουστεί το σήμα επιβεβαίωσης γεγονότος έκτακτης ανάγκης), ο διδάσκων καθηγητής ζητά από τους μαθητές να παραμείνουν στην αίθουσα τους, μέχρι να τους δώσει ο ίδιος το σήμα αποχώρησης απ’ αυτήν. Όσο διαρκεί η σεισμική δόνηση οι μαθητές πρέπει να καλύπτονται κάτω από τα θρανία για την αποφυγή τραυματισμών, σε περίπτωση πτώσης αντικειμένων από την οροφή της αίθουσας .

Ενέργειες Μετά το Τέλος του Σεισμού

Ενέργειες Διευθυντή –Αναπληρωτή Διευθυντή

Διατηρούν την ψυχραιμία τους και μεριμνούν για την ανύψωση του ηθικού των μαθητών και του προσωπικού.  Επιτηρούν την εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, δηλαδή την ασφαλή εκκένωση των αιθουσών και τη συγκέντρωση των μαθητών στο προαύλιο του σχολείου.  Επικοινωνούν με την προϊσταμένη τους αρχή και άλλους αρμόδιους φορείς για να ενημερωθούν ή να ενημερώσουν για τυχόν προβλήματα που προέκυψαν από το σεισμό.  Λαμβάνουν, κατά την κρίση τους, κάθε μέτρο για τη διασφάλιση της ζωής και της ακεραιότητας διδασκομένων και διδασκόντων, καθώς και της περιουσίας του Δημοσίου.

 Ενέργειες Εκπαιδευτικών 

Διατηρούν την ψυχραιμία τους και μεριμνούν για την ανύψωση του ηθικού των μαθητών τους και των συναδέλφων τους.  Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης, σηκώνονται και ζητούν από τους μαθητές να προετοιμαστούν για την εκκένωση της αίθουσά τους.  Ανοίγουν την πόρτα της αίθουσας, ελέγχουν για τυχόν επικινδυνότητες, παρακολουθούν την εκκένωση των αιθουσών που προηγούνται της δικής τους και δίνουν το έναυσμα της εκκένωσης όταν έρθει η σειρά της συγκεκριμένης αίθουσας, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου .  Παίρνουν μαζί τους το απουσιολόγιο, το βιβλίο ύλης και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών που υπάρχει στην αίθουσα, πριν την εκκενώσουν.  Βεβαιώνονται ότι δεν έμεινε κανένας μαθητής μέσα στην αίθουσα.  Ζητούν από τους μαθητές τους να μην τρέχουν, να κινούνται γρήγορα αλλά με ηρεμία και τάξη κατά την εκκένωση του κτηρίου.  Καταμετρούν τους μαθητές τους στο χώρο συγκέντρωσης.  Ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο.

  Αμέσως μετά τη λήξη της σεισμικής δόνησης, οι μαθητές, με τη καθοδήγηση του διδάσκοντος και σύμφωνα με την σειρά εκκένωσης αιθουσών που ορίζεται παρακάτω, κατευθύνονται προς την αυλή του σχολείου που είναι ο χώρος Συγκέντρωσης και Καταφυγής του σχολείου. Ο διδάσκων φεύγει τελευταίος από την αίθουσα παίρνοντας μαζί του το βιβλίο ύλης και το απουσιολόγιο του τμήματος.

 

Οι καθηγητές που έχουν κενή ώρα, σπεύδουν και βοηθούν ώστε να γίνει ομαλά και χωρίς πανικό η εκκένωση των αιθουσών και η συγκέντρωση των μαθητών στο χώρο καταφυγής.

 

Η σειρά εκκένωσης των αιθουσών είναι η ακόλουθη είναι η οριζόμενη στο σκαρίφημα του κτηρίου. (για τις θέσεις θυρών και αιθουσών βλ. τα σκαριφήματα κάτοψης ισογείου )

Διαδικασία Εκκένωσης του κτηρίου

Σε ότι αφορά στη διαδικασία εκκένωσης όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την εκκένωση της αίθουσας στην οποία διδάσκουν την ώρα του σεισμού σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο Σχολικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης εφαρμόζεται η διαδικασία εκκένωσης .

Ο πρώτος χώρος καταφυγής των μαθητών μετά τον σεισμό είναι το προαύλιο, όπου θα γίνει και καταμέτρησή τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προαύλιο δεν είναι ασφαλές, οι μαθητές μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούν στο δεύτερο χώρο καταφυγής .

Οι μαθητές που κατά την εκδήλωση του σεισμού βρίσκονται μόνοι τους σε διαδρόμους, στο γυμναστήριο ή στις τουαλέτες θα πρέπει να προστατευτούν την ώρα της δόνησης στο χώρο που βρίσκονται και μετά το πέρας του σεισμού θα πρέπει να κατευθυνθούν προς το προαύλιο με μεγάλη προσοχή, αποφεύγοντας να προσεγγίσουν τις προσόψεις του κτιρίου.

 • Αμέσως μετά την έξοδο των μαθητών από το κτήριο και τη συγκέντρωσή τους στο προκαθορισμένο χώρο του προαυλίου (Παράρτημα Α), ο εκπαιδευτικός κάθε τμήματος θα καταμετρήσει τους μαθητές, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι όλοι οι παρόντες στην αίθουσα μαθητές βρίσκονται στο προαύλιο. Σε περίπτωση σεισμού κατά την ώρα του διαλείμματος ο καθηγητής που θα κάνει την καταμέτρηση των μαθητών θα είναι ο διδάσκων της επόμενης ώρας.
  • Στη συνέχεια ο κάθε εκπαιδευτικός θα αναφέρει στον Διευθυντή και στην Ομάδα Αναζήτησης Ατόμων την τυχόν απουσία μαθητών από τον χώρο καταφυγής, ώστε να ελεγχθούν εάν είναι δυνατόν οι διάδρομοι, οι αίθουσες και οι τουαλέτες για την ανεύρεση των απόντων μαθητών ή/και να γίνει επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Οι Ομάδες ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο.
 • Εάν διαπιστωθεί ότι το προαύλιο δεν είναι ασφαλές, οι μαθητές μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούν στο δεύτερο, προαποφασισμένο χώρο καταφυγής ανά ομάδες των 30 – 40 ατόμων περίπου με τη συνοδεία εκπαιδευτικών.
 • Οι μαθητές παραμένουν στο χώρο καταφυγής έως ότου υπάρξει σχετική ενημέρωση από την Προϊσταμένη Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες. Στην περίπτωση που αποφασιστεί διακοπή της λειτουργίας των σχολείων οι μαθητές πρέπει να παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους από τους προκαθορισμένους στο Σχολικό στο Σχολικό Σχέδιο χώρους καταφυγής.

Προσοχή: Οι μαθητές δεν θα πάρουν μαζί τους τις τσάντες τους κατά την εκκένωση του κτηρίου, παρά μόνο τα κατάλληλα για την εποχή ρούχα.

Αν κάποιο τμήμα είχε μάθημα φυσικής αγωγής, οδηγείται από τον διδάσκοντα στο χώρο συγκέντρωσης και εκεί αναλαμβάνει το καθήκον του ελέγχου των παρουσιών και της επιτήρησης του τμήματος άλλος καθηγητής ώστε να είναι αυτός ελεύθερος για την προσφορά πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού κάποιου μαθητή .

Όλοι οι καθηγητές μετά την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου φροντίζουν ώστε να παραμείνουν τα παιδιά στον ασφαλή χώρο συγκέντρωσης του σχολείου μέχρις ότου τους δοθεί η άδεια να αποχωρήσουν απ’ το σχολείο.

Οι «υπεύθυνοι επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς» του παρόντος σχεδίου, αφού ενημερωθούν για την κατάσταση του σχολείου και για το αν υπάρχουν μαθητές, διδάσκοντες ή άλλα μέλη του προσωπικού του σχολείου, που δεν παρουσιάστηκαν στο χώρο καταφυγής-συγκέντρωσης επικοινωνούν με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς ώστε να ενημερώσουν για την κατάσταση του σχολείου, να λάβουν οδηγίες ή αντίστοιχα να καλέσουν σε βοήθεια:

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης
Διεύθυνση Β/θμιας εκπ/σης

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2610-465800

Πυροσβεστική: 199

ΕΚΑΒ: 166

Αστυνομία: 100

 Δήμος:2692360432    2692031950

Κέντρο Υγείας Κλειτορίας:2692031207

Νοσοκομείο Τριπόλεως:

 

 1. Σεισμός κατά τη διάρκεια διαλείμματος

Αν το περιστατικό συμβεί κατά τη διάρκεια διαλείμματος, οι εφημερεύοντες καθηγητές του ισογείου καθώς και όσοι καθηγητές είναι παρόντες φροντίζουν ώστε να απομακρυνθούν οι μαθητές από το εσωτερικό του σχολικού κτηρίου και να συγκεντρωθούν στο χώρο συγκέντρωσης-καταφυγής του λυκείου στην αυλή του σχολείου. Επίσης, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, συγκεντρώνουν τα απουσιολόγια και τα βιβλία ύλης από τις αίθουσες και το γραφείο της γραμματείας καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και σπεύδουν στην αυλή του σχολείου.

Οι υπόλοιποι καθηγητές που βρίσκονταν στα γραφεία, σπεύδουν κι αυτοί στο χώρο συγκέντρωσης-καταφυγής και βοηθούν να συγκεντρωθούν οι μαθητές στους προκαθορισμένους για κάθε τάξη χώρους. Μοιράζονται τα απουσιολόγια ανάλογα με το μάθημα που είχε ο καθένας την επόμενη διδακτική ώρα και φροντίζουν για τον έλεγχο των απουσιών. Οι υπόλοιπες ενέργειες από τη στιγμή εκείνη και μετά εκτελούνται όπως στην περίπτωση (1).

 1. Σεισμός κατά τη διάρκεια σχολικής εκδήλωσης

Οι θύρες του γυμναστηρίου  που οδηγούν στην αυλή του σχολείου και το χώρο καταφυγής-συγκέντρωσης θα πρέπει να είναι πάντα ανοικτές κατά τη διάρκεια των σχολικών εκδηλώσεων .

Συνιστάται πριν την έναρξη κάθε σχολικής εκδήλωσης στην οποία συμμετέχουν μαθητές, να έχουν ληφθεί οι παρουσίες των μαθητών, έτσι ώστε να είναι δυνατόν μετά από κάποιο περιστατικό έκτακτης ανάγκης να γίνει καταμέτρηση και να διαπιστωθεί αν κάποιοι μαθητές λείπουν από το χώρο καταφυγής-συγκέντρωσης.

 Σε περίπτωση σεισμού  ο υπεύθυνος καθηγητής της εκδήλωσης ή όποιος καθηγητής έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί άμεσα στους παρευρισκόμενους μαθητές, γονείς, κλπ τους ζητά να παραμείνουν στη θέση τους και να καλυφθούν μέχρι να τελειώσει η σεισμική δόνηση. Μετά τη λήξη της σεισμικής δόνησης και με τη βοήθεια όλων των καθηγητών που παρίστανται στην εκδήλωση εκκενώνεται ο χώρος και οι παρευρισκόμενοι συγκεντρώνονται στο χώρο καταφυγής-συγκέντρωσης στην αυλή του σχολείου. Οι υπόλοιπες ενέργειες από τη στιγμή εκείνη και μετά εκτελούνται όπως στην περίπτωση (1).

 1. Σεισμός κατά τη διάρκεια περιπάτου ή εκπαιδευτικής επίσκεψης εκτός σχολείου

Συνιστάται πριν από κάθε περίπατο οι καθηγητές που είχαν μάθημα την πρώτη διδακτική ώρα να σημειώσουν τις απουσίες των μαθητών και στα απουσιολόγια αλλά και σε πρόχειρα εκτυπωμένες καταστάσεις των μαθητών του τμήματος και κατόπιν να τις παραδώσουν στον αρχηγό του περιπάτου (συνήθως στο διευθυντή ή αναπληρωτή διευθυντή του σχολείου) ώστε να είναι δυνατόν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να γίνει επιτόπου καταμέτρηση των μαθητών.

Αντίστοιχα σε εκδρομές που γίνονται με λεωφορεία ή άλλα μέσα μετακίνησης ο αρχηγός της εκδρομής οφείλει να έχει προμηθεύσει τους συνοδούς καθηγητές με καταστάσεις πάνω στις οποίες θα σημειώσουν τους μαθητές που συμμετέχουν στην εκδρομή ανά λεωφορείο ή ανά τμήμα που συμμετέχει.  

Σε περίπτωση σεισμού ή άλλης έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, κλπ) οι συνοδοί καθηγητές φροντίζουν να συγκεντρώσουν τους μαθητές σε χώρο ασφαλή και μακριά από κτήρια ή άλλα επικίνδυνα σημεία και εκεί καταμετρούν τους μαθητές για να διαπιστώσουν τυχών απουσίες. Στη συνέχεια επικοινωνούν με το Διευθυντή, τον ενημερώνουν για το περιστατικό και συνεννοούνται μαζί του για τα περαιτέρω.

5.Περίπτωση άλλης έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, τρομοκρατική ενέργεια, κλπ)

Σε περίπτωση άλλης έκτακτης ανάγκης όπως π.χ. πυρκαγιά, τρομοκρατική ενέργεια, κλπ, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά επιπλέον θα πρέπει να γίνει προσπάθεια από το Διευθυντή ή τον Αρχηγό της εκδρομής, αν πρόκειται για επίσκεψη σε χώρο εκτός σχολείου, με τη βοήθεια και των καθηγητών που είναι διαθέσιμοι τη στιγμή εκείνη, να ενημερωθούν οι υπόλοιποι καθηγητές και οι μαθητές που βρίσκονται διασκορπισμένοι σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια κλπ χώρους του σχολείου ή του χώρου της εκπαιδευτικής επίσκεψης, για το τι συμβαίνει και το τι πρέπει να κάνουν, ανάλογα με το συμβάν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 Διαδικασία Εκκένωσης της Σχολικής Μονάδας

Ισόγειο: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά:             

Από τη θύρα 1: αίθουσα 1-αίθουσα 2

Από τη θύρα 2:αίθουσα 3-αίθουσα 6-αίθουσα 5-αίθουσα 7-αίθουσα 4

Από τη θύρα 3:αίθουσα10-αίθουσα 9-αίθουσα 8

Α΄Χώρος Καταφυγής

ΠΡΟΑΥΛΙΟ

Β΄ Χώρος Καταφυγής

ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β

Πίνακας Μέτρων Αντισεισμικής Προστασίας

Κατά τη διάρκεια του σεισμού

 • Διατήρησε την ψυχραιμία σου.
 • Ακολούθησε τις οδηγίες του εκπαιδευτικού.
 • Καλύψου αμέσως κάτω από το θρανίο σου κρατώντας με το χέρι σου το πόδι του, εάν την ώρα του σεισμού βρίσκεσαι μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.
 • Προφυλάξου κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκεσαι την ώρα του σεισμού (π.χ. διάδρομο, τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκεσαι σε αίθουσα διδασκαλίας. Εάν δηλαδή στο χώρο που βρίσκεσαι δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθείς, γονάτισε στο μέσον του χώρου που βρίσκεσαι (εάν αυτό είναι δυνατόν) μακριά από επικινδυνότητες και κάλυψε το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια σου.
 • Παράμεινε προφυλαγμένος για όσα δευτερόλεπτα διαρκεί ο σεισμός.
 • Παράμεινε στον αύλειο χώρο, μακριά από τις όψεις του κτιρίου ή άλλα επικίνδυνα σημεία, εάν βρίσκεσαι στο προαύλιο κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης.

Μετά το τέλος του σεισμού

 • Προετοιμάσου για την εκκένωση της αίθουσας σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού και όσα προβλέπονται στις ασκήσεις ετοιμότητας που συμμετείχες.
 • Εκκένωσε την αίθουσά σου και το σχολικό κτήριο σύντομα και με τάξη, όταν δοθεί η σχετική οδηγία, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου σου, χωρίς να τρέχεις.
 • Παράμεινε μαζί με το τμήμα σου στο προαύλιο και βοήθησε τον εκπαιδευτικό να πάρει παρουσίες. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας του Σχολείου θα παραμείνεις στο χώρο καταφυγής έως ότου να έρθουν οι γονείς ή ο κηδεμόνας σου να σε παραλάβει.
  • Εάν βρεθείς μόνος σου εντός του σχολικού κτηρίου π.χ. διάδρομο, τουαλέτα (εκτός αίθουσας διδασκαλίας), και δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθείς, γονάτισε στο μέσον του χώρου που βρίσκεσαι (εάν αυτό είναι δυνατόν) μακριά από επικινδυνότητες και κάλυψε το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια σου την ώρα του σεισμού. Μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης εκκένωσε το σχολικό κτήριο σύμφωνα με το Σχέδιο του Σχολείου, δηλαδή κατευθύνσου στο προαύλιο του Σχολείου ώστε να βρεις το τμήμα σου.
 • Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του κτηρίου εκδηλωθεί νέα σεισμική δόνηση, προφυλάξου κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκεσαι (αίθουσα, κλιμακοστάσιο, διάδρομο κ.α.), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Μετά το πέρας του σεισμού αυτού συνέχισε κανονικά την εκκένωση του σχολικού κτηρίου.
 • Ακολούθησε τις οδηγίες των εκπαιδευτικών σου και μην πλησιάζεις επικίνδυνα σημεία (προσόψεις του κτιρίου, στύλους κ.λπ.).
 • Γνώριζε ότι στην περίπτωση που αποφασιστεί διακοπή της λειτουργίας των σχολείων οι μαθητές πρέπει να παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους από τους προκαθορισμένους στο Σχολικό Σχέδιο χώρους καταφυγής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ

Πίνακας εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού

του σχολείου

 

 

Α/Α Εκπαιδευτικοί Έλαβε Γνώση
1 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  
2 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
3 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ  
4 ΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
5 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  
6 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
7 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
9 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Ημερολόγιο Ασκήσεων Ετοιμότητας

 

Α/Α Ημερομηνία Άσκησης Ώρα Άσκησης Αξιολόγηση
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟ 25/10/2017 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ  
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 29/01/2017 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ  
3 ΜΑΡΤΙΟ 22/03/2018 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

όπως είναι γνωστό, στην Ελλάδα γίνεται το 50% των σεισμών της Ευρώπης . Όπως λένε και οι σεισμολόγοι μας πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Στα πλαίσια λοιπόν της προετοιμασίας μας για ένα τέτοιο σεισμικό γεγονός, συντάξαμε σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, ώστε να το αντιμετωπίσουμε με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

Θα πρέπει επομένως να σας ενημερώσουμε, όχι μόνο για την προετοιμασία που έχουμε κάνει, αλλά και για τις ενέργειές μας μετά από ένα τέτοιο συμβάν.

 • Έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ασφαλή απομάκρυνση των μαθητών από το κτήριο.
 • Έχουμε ορίσει υπεύθυνους καθηγητές για τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια, τον έλεγχο των μαθητών, κλπ.
 • Τα παιδιά θα συγκεντρωθούν σε ασφαλές σημείο του προαυλίου, θα γίνει ο έλεγχος των παρουσιών και μετά θα αποχωρήσουν.
 • Έχουμε φροντίσει να ενημερώσουμε τα παιδιά για τέτοιο ενδεχόμενο και έχουμε κάνει ασκήσεις εκκένωσης του κτιρίου.

 

Εσείς ως γονείς ή κηδεμόνες (ή κάποιος συγγενείς σας) θα πρέπει σε περίπτωση σεισμού να φροντίσετε να επικοινωνήσετε με τα παιδιά σας ή με το σχολείο , ώστε να ενημερωθείτε για την κατάσταση και να φροντίσετε για την ασφαλή επιστροφή τους στο σπίτι.

 

Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε κατηγορηματικά ότι αυτή η επιστολή και ο παραπάνω σχεδιασμός δεν πρέπει να σας ανησυχήσει διότι προβλέπεται από την Πολιτεία στα πλαίσια της Αντισεισμικής Προστασίας και επικαιροποιείται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.

 

Ευχόμαστε ολόψυχα να μη βρεθούμε στην ανάγκη να εφαρμόσουμε το σχέδιο αυτό και ο Εγκέλαδος να μείνει για πολλά χρόνια μακριά μας και ήρεμος.

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης βρίσκεται αναρτημένο στο σχολικό ιστολόγιο και μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Κλειτορίας

 

Φωτεινή Δημακοπούλου

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Ιούν 201421

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 Τη φετινή σχολική χρονιά 2013-2014, για πρώτη φορά στην Α’ Γυμνασίου αναπτύχθηκε η Βιωματική Δράση «Σχολική και Κοινωνική Ζωή». Η θεματολογία που δόθηκε ήταν πληθώρα, συνεπώς, ύστερα από συζήτηση με το σύνολο της τάξης καταλήξαμε στο εξής θέμα: « Το σχολείο ως κοινότητα: Ζούμε μαζί και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον». Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς κινηθήκαμε γύρω από το ίδιο σχέδιο εργασίας, προσπαθήσαμε όμως παράλληλα να αναπτύξουμε και τις δύο θεματικές ενότητες  – Το δικό μας σχολείο & Σχολείο και Διαδίκτυο – καθώς και τα βασικά θέματα των δύο υποενοτήτων.

Η προσέγγιση του θέματος έγινε με ποικίλους τρόπους. Σε ατομικό επίπεδο εκφράσαμε ο καθένας μας, μέσα από ερωτηματολόγια, τα θέλω μας και τις προτιμήσεις μας ώστε να ανακαλύψουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές μέσα στο σύνολο της τάξης. Χωρισμένοι σε μικρές ομάδες ζωγραφίσαμε, γράψαμε, σχεδιάσαμε, για να εκφράσουμε τις απόψεις μας για την τάξη μας, το σχολείο μας, την κοινωνία και την αλληλεπίδρασή τους. Παρακολουθήσαμε επίσης την γαλλική ταινία «Τα παιδιά της χορωδίας». Με τη συζήτηση που ακολούθησε καθώς και με το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε, προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε ότι το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αναπνέει και παίρνει ζωή όχι μόνο μέσα από την καλή συνεργασία στο εσωτερικό του αλλά και με το «άνοιγμά του» στην κοινωνία και σε εξωτερικά ερεθίσματα.

Στο σύνολό του, το πρόγραμμα κύλησε ομαλά, και με θετική διάθεση από τη μεριά των μαθητών, οι οποίοι κλήθηκαν για πρώτη φορά να ανταπεξέλθουν σε τέτοιου είδους εργασία.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERATop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων