Επαναληπτικές Ασκήσεις για τις εξετάσεις στο μάθημα των Γερμανικών- Α’ Γυμνασίου

από ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Κάτω από: Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Αφού μελετήσετε την θεωρία στις αντίστοιχες σελίδες του βιβλίου  Deutsch-ein Hit! 1 μπορείτε να επεξεργαστείτε τις παρακάτω ασκήσεις για καλύτερη προετοιμασία!

Viel Spaß und viel Glück!

Προσωπικές αντωνυμίες Deutsch- ein Hit! (Kursbuch) σελ.25

1. http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=142 (μόνο η πρώτη άσκηση)

2. http://www.deutsch-a-z.de/index.php/Personalpronomen-Nominativ.html

3. http://daten.schule.at/gegenstand/deutsch/data/daf_tibs/modul03/pronomen1.htm

Κλίση ομαλών ρημάτων Deutsch- ein Hit! (Kursbuch) σελ. 15/9, 21/1, 42, Κλίση ρημάτων (2)– ομάδα -t,-d,-m,-n/ ομάδα -s, -ß, -x, -z Deutsch- ein Hit! (Kursbuch) σελ.51, Κλίση ανώμαλων ρημάτων (ρήματα με αλλαγή στο θέμα, ρήματα σε -eln, -ern, τα ρήματα sein και haben) Deutsch- ein Hit! (Kursbuch) σελ.51

1. http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=141 (πρώτη και δεύτερη άσκηση)

2. http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=153 (μόνο η πρώτη άσκηση)

3. http://www.deutsch-a-z.de/index.php/Verbkonjugation-1.html

4. http://www.deutsch-a-z.de/index.php/Verbkonjugation-2.html

5. http://www.deutsch-a-z.de/index.php/Verbkonjugation-3.html

6. http://users.sch.gr/skarataki/online/framset.php?Lektion=3&Ex=3&ExCount=4&SubEx=1&SubCount=

7. http://users.sch.gr/skarataki/online/framset.php?Lektion=3&Ex=1&ExCount=4&SubEx=1&SubCount=

Ερωτήσεις Deutsch- ein Hit! (Kursbuch) σελ.17

1. http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=152 (μόνο η πρώτη άσκηση)

2. http://daten.schule.at/gegenstand/deutsch/data/daf_tibs/modul01/wfrage.htm

3. http://daten.schule.at/gegenstand/deutsch/data/daf_tibs/modul01/vermischt.htm

Αριθμοί Deutsch- ein Hit! (Kursbuch) σελ.18,31

0-20 http://www.deutsch-a-z.de/index.php/Zahlen.html

21-69 http://www.deutsch-a-z.de/index.php/Zahlen-bis-69.html

70-99 http://www.deutsch-a-z.de/index.php/Zahlen-bis-99.html

Kτητικές αντωνυμίες Deutsch- ein Hit! (Kursbuch) σελ.26,35,40, 51

1.http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/22_possessivpronomen/01_possessivpronomen_uebung.htm

2.  http://www.deutsch-a-z.de/index.php/Possessivartikel-Nominativ.html

3.http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/22_possessivpronomen/02_possessivpronomen_deutsch_uebung.htm

Άρνηση με nicht Deutsch- ein Hit! (Kursbuch) σελ.43

1. http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/verneinung/uebungen (μόνο η πρώτη άσκηση)

Σύνταξη προτάσεων Deutsch- ein Hit! (Kursbuch) σελ.28, 35

1. http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=142 (μόνο η δεύτερη άσκηση)

2. http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=152 (μόνο η δεύτερη άσκηση)

Διάφορα

1. http://daten.schule.at/gegenstand/deutsch/data/daf_tibs/modul01_erg/antworten.htm

2. http://daten.schule.at/gegenstand/deutsch/data/daf_tibs/modul01/aussage.htm (διαβάζουμε το κειμενάκι και απαντάμε στην ερώτηση WER (ποιος). Καλή άσκηση και για το κείμενο κατανόησης των εξετάσεων

Αφήστε μια απάντηση